Zon. 31 januari 2016: Finales Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen

Aanvang 15:00 uur.

Locatie: Dr Brikke Oave,  Lindeplein 7-8, 6444AT Brussum

Contact: Patrick Driessen, 06-18525051 of Patrick-driessen@live.nl