Zaterdag uitvaart van Sjeng Mommers

Sjeng Mommers is op de leeftijd van 80 jaar overleden. Hij was decennia een bekende in de bokssport waarin hij eerst als wedstrijdbokser – vele malen oud Nederlands kampioen zwaargewicht – en later als AIBA scheidsrechter actief was. De afgelopen jaren fungeerde Sjeng nog als scheidsrechter op het jaarlijkse recreantentoernooi van SCM-Boxing.  Hij schonk bijna al zijn wedstrijdvaantjes en affiches afkomstig uit heel Europa en daarbuiten aan SCM-Boxing waar ze in de Boksaula werden opgehangen..

Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte met dit verlies.

De uitvaartdienst van Sjeng wordt gehouden op zaterdag 17 oktober om 10.30 uur in de parochiekerk H. Walburga, Ambyerstraat-Noord 1 te Amby, Maastricht.

Frank Rademakers,

voorzitter SCM-Boxing