Windmillteam doet ook in 2015 weer mee

Beste sportvrienden,

Boksers, trainers, scheidsrechters, bestuurders en alle andere medewerkers van het Windmill Team. Zaterdagavond 13 decemberheeft het Windmill Team in Nijmegen tijdens een door de NABA perfect georganiseerde avond, de laatste wedstrijd in de Internationale Oberliga seizoen 2014 gebokst. Op een haar na misten we de prolongatie van de vorig jaar veroverde titel, het team van BUS Dinslaken won met 11-10 van ons team.

Zonder verder al te veel op de individuele wedstrijden in te gaan ( zie daarvoor het verslag dat Alex van Klooster al maakte) hadden we vooraf al ingeschat dat het heel moeilijk zou gaan worden.

Het uitvallen van de ervaren puntenleveranciers, zoals Jamal, Remco, Max, Umut, Ben en anderen, maakte het ingewikkeld om de opstelling rond te krijgen.

Ik wil dan ook vooral en met name de debutanten van gisterenavond en hun trainers danken , voor het beschikbaar zijn om de open gevallen plekken in te vullen. Ahmad , Jelke en Michael, dank voor jullie inzet tijdens jullie wedstrijd , en de bereidheid om voor het team op heel korte termijn in te springen. Zo hard gewerkt alle drie tegen tegenstanders met gemiddeld 3 tot 5 keer zoveel wedstrijden als jullie!!! en Michael, je had hem nog bijna gepakt jongen! super. Hannes , Roy, Wouter en Mehmet ook dank voor jullie inzet. Met zijn allen proberen we volgend seizoen die immense wisselbeker weer terug te halen naar Nederland.

Mede namens Windmill manager Peter van der Pas, die er helaas niet bij kon zijn gisteren , Eric Volman en Dis Paulussen wil ik jullie allen danken voor de geweldige inzet en steun in het afgelopen jaar.

Het is duidelijk gebleken dat deelname aan de Internationale Oberliga ons weer een stuk verder heeft geholpen, het valt niet mee om voldoende wedstrijden te vinden die het doorgroeien van onze boksers mogelijk maakt, de liga is daarvoor een goed instrument, waarbij op jaarbasis inclusief de internationale voorpartijen voor jeugdigen toch snel 60 tot 80 internationale wedstrijden tot stand komen.

Dit is een geweldige bron van ervaring , boksen tegen andere tegenstanders dan waartegen je het in eigen land opneemt.

Een extra voordeel is de teamspirit die ontstaat om als team te opereren en niet alleen als individuele club met alleen je eigen boksers op pad te gaan. Ook de verplichte discipline die gevraagd wordt is zeer leerzaam, in de liga gelden immers andere regels ten aanzien van tijdstip van weging, gewicht etc. de beide teams wegen exact gelijk op een vastgesteld tijdstip , te laat of te zwaar betekent geen punten voor het team totaal.

Een ander voorbeeld van de samenwerking die deelname aan de liga heeft gebracht zijn de druk bezochte centrale trainingen , waar steeds voldoende sparringpartners van niveau voor iedereen aanwezig zijn. Ook clubs van over de grens namen met regelmaat met hun boksers deel omdat ook zij behoefte hebben aan werken met goede partners, natuurlijk waren ook boksers aanwezig die weliswaar niet meer mogen starten in de Oberliga , zoals Peter en Enrico en de laatste tijd sloot ook Nouchka met regelmaat aan bij deze trainingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze gezamenlijke trainingen veel bijdragen aan een verbetering in de volle breedte van het Nederlandse boksen , en de individuele ontwikkeling van elke bokser afzonderlijk.

Het was fijn om te zien dat vrijwel alle Nationale kampioenen van de laatste jaren ook frequent deelnemen aan de centrale trainingen.

Een speciaal woord van dank aan de scheidsrechters die ook trouw meewerken aan deze centrale trainingen , door het leiden van de vele daar gebokste oefenwedstrijden, dit geeft toch een belangrijke meerwaarde aan onze trainingen, dank daarvoor!

In verband met de boven geschetste voordelen voor onze boksers hebben we besloten ook in het nieuwe jaar weer mee te doen aan de Internationale Oberliga 2015. Doelstelling is om in het nieuwe jaar ook de mogelijkheid te bieden per wedstrijd 1 jeugd bokser en 1 dame mee te nemen

Nogmaals dank aan allen !

Vriendelijke groet en natuurlijk alvast een gezellig , succesvol maar bovenal gezond 2015.

Namens Peter, Dis en Eric,

Hennie van Bemmel