Vaste gezicht in ABCC kantine Willem Roelofsen overleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons erelid Willem Roelofsen.
Na een ongelijke strijd is Willem 25 maart thuis overleden. 
De besloten crematie heeft 30 maart plaatsgevonden.
We hebben Willem leren kennen en waarderen als een gerespecteerde
vrijwilliger met een warm hart voor zijn club ABCC. Meer dan 20 jaar heeft hij veel betekend voor onze club. Hij was het vaste gezicht in de kantine voor leden en bezoekers aan trainingen en wedstrijden. Hij zal gemist worden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jeannette (onze penningmeester) en hun kinderen, familie en vrienden. 

Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Met oprechte deelneming,
ABCC Apeldoorn

Bestuur, t​rainers en vrijwilligers