Logo Nederlandse Boksbond

Wie wil een bijdrage leveren aan de toekomst van de boksbond?

De Boksbond heeft de ambitie om een voorname rol te spelen binnen een grote ‘bokscommunity’ en de toegevoegde waarde die de Boksbond kan bieden aan de boksliefhebbers.

Tijdens de voorjaarsvergadering in Rotterdam heeft het bestuur van de Boksbond een eerste aanzet gegeven tot het opstellen van een Missie/Visie-document. Met name het Topsportgedeelte is afgerond. Belangrijk is zeker ook de visie van de Boksbond over de “Breedtesport”. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan dit onderdeel. Onder leiding van Gert Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport (expert op dit gebied) zijn er een aantal bijeenkomsten geweest die uiteindelijk moeten leiden tot een definitieve beleidsvisie.

Komende dinsdag 12 december a.s. om 17.00 uur vindt er een belangrijke bespreking plaats over dit onderwerp op het kantoor van Fysioholland in Nieuwegein.

Het bestuur stelt het op prijs indien er (maximaal 2) geïnteresseerden van buiten een bijdrage zouden willen leveren aan dit onderwerp. Voorkeur gaat uit naar diegenen die zich al langer in dit onderwerp verdiept hebben. Vragen daarbij zijn onder meer:

Waarom is men geen lid van de Boksbond?
Wat verwacht men van de Boksbond?
Waarom zou je wel lid moeten worden van de Boksbond?
De bokssport en haar trainingen worden steeds populairder. Wat kan de Boksbond doen om ook diegenen die geen lid zijn te faciliteren?
Hoe maken we vanuit een boksdroom een boksplan?

Als richtinggevend zouden er 3 clusters moeten komen:
1) Vergroten van de financiële middelen waardoor afhankelijkheid van subsidies daalt
2) Data, onderzoek en communicatie
3) Kwaliteitsmanagement

Kortom, wie wil er een bijdrage leveren aan de plannen van de Boksbond 2017-2022.
Aanmeldingen via: peter@bonthuis.nl