Wedstrijdlicenties nu ook via de website aan te vragen

Vanaf vandaag is het mogelijk om via de website een wedstrijdlicentie voor een bokser aan te vragen en direct via I-DEAL te betalen. Deze nieuwe situatie maakt de aanvraag van de wedstrijdlicenties makkelijker en sneller.
U kunt het inschrijfformulier vinden op de website (www.boksen.nl) onder het kopje trainersinfo. Hier is de volgende link te vinden: ‘aanmelding wedstrijdbokser’.

U kunt hier vervolgens de persoonlijke gegevens van de bokser invoeren en een kopie van een identiteitsbewijs en een pasfoto uploaden.
Indien de bokser actief is geweest in een andere ring- of vechtsport dient er eerst een afspraak gemaakt te worden met het DTC-lid om te beoordelen in welke klasse (A-, B- of S-klasse) de bokser ingedeeld dient te worden. Graag ontvangen wij in dit geval een schriftelijke bevestiging van het DTC-lid, die u kunt uploaden. De A- en B-klassen ontvangen een wedstrijdboekje, de S-klasse ontvangt een startkaart.
Indien de bokser minderjarig is (jonger dan 18 jaar) dan dient u ook een bevestiging van een ouder/voogd te uploaden.

Nadat alle verplichte velden zijn ingevoerd, kunt u de licentiekosten direct via I-DEAL betalen. De startkaart of het startboekje wordt vervolgens naar het bokscentrum gestuurd.

In deze nieuwe situatie kan ook de bokser zelf een licentie aanvragen en betalen. De regel blijft echter wel dat alleen de trainer/ het bokscentrum een licentie mag aanvragen. De bokser dient daarom altijd de naam van het bokscentrum op te geven. Daarnaast dient de bokser aan te geven of hij/zij toestemming heeft gekregen de licentie aan te vragen en dient hij/zij de naam in te vullen van degene die deze toestemming heeft gegeven. Zo kunnen wij altijd controleren of de bokser niet op eigen houtje een licentie aanvraagt. Bovendien worden de startkaarten en startboekjes altijd naar het bokscentrum gestuurd en nooit rechtstreeks naar de bokser.

Uiteraard kunt u contact opnemen met het bondsbureau indien u hulp nodig heeft met het online aanvragen van de wedstrijdlicentie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Louiza Winter

Bondsbureau Boksbond

Postbus 85621

2508 CH Den Haag

telefoon: 085-2103961

www.boksen.nl

info@boksen.nl