Website van boksbond moet informatiekanaal worden

Het bestuur van de boksbond drong er in zijn laatste vergadering op aan dat de verenigingen de vernieuwde website veel meer gaan benutten om de interne informatie aan een breed publiek bekend te maken. Daar is bij de opzet van de website rekening mee gehouden. Tot heden wordt er geen gebruik van gemaakt. Bestuurders maar ook boksers, schroom niet en biedt een bericht met nieuwswaarde aan. De website van de bond moet een informatiekanaal worden!