Voorzitter Boris van der Vorst voor drie jaar herkozen

Tijdens een geslaagde ledenvergadering, zaterdag 20 juni in Utrecht, werd Boris van der Vorst met algemene stemmen en een daverend applaus herkozen als voorzitter van de Nederlandse boksbond voor de komende drie jaar. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor het in hem gestelde vertrouwen en vergeleek het huidige, inspirerende bestuur met een soort dreamteam. Dat vatte hij samen met de woorden: We gaan in de nabije toekomst hele mooie dingen doen’’.
Tot zijn spijt moest Boris van der Vorst als eerste officiële daad afscheid nemen van Anita Boud, die haar secretariële werkzaamheden moest neerleggen door een verandering in haar werksituatie. ,,We waren verguld met Anita en ik bedank haar dan ook voor haar inzet met een bloemetje’’. Mogelijke kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich melden. Het bestuur heeft een voorkeur voor een vrouw.
Uiteraard werd nog stilgestaan bij de Olympische kandidaten Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg, die hun eerste ronde winnend wisten af te sluiten tijdens de Europese Spelen in Baku. Ook de overige deelnemers aan de nationale selectie, vooral bij de heren, leveren internationale prestaties. Met dank aan het NOC*NSF, die de boksbond het afgelopen seizoen weer het vertrouwen geeft om leidend op te treden. Op sportief gebied wordt getracht de organisatie van een EK dames in 2016 binnen te halen. Voor de heren wordt geprobeerd het Holland-toernooi, vroeger een bekend begrip, weer nieuw leven in te blazen.
De financiele situatie van de Nederlandse boksbond geeft reden tot tevredenheid. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een positief saldo van ruim zesduizend euro.
De ledenvergadering werd drukker bezocht dan andere jaren. Dat kwam door het initiatief om de jubilarissen van de NBB te huldigen. Zij die 50 jaar of 25 jaar lid waren van de Nederlandse boksbond, werden een voor een toegesproken door Boris van der Vorst. Deze oude traditie bleek voor herhaling vatbaar en alle leden die verstek moesten laten gaan zullen voor de komende najaarsvergadering opnieuw worden uitgenodigd. Op bijgaande foto’s enkele van de jubilarissen.
Ledenvergadering 20 juni 2015
Ledenvergadcering 2015 (4)
ledenvergadering 2015 (3)