VOORDRACHT VOOR ROYEMENT CLUBS

Beste Sportvrienden,

betreft: voordracht royementen verenigingen. Hiermee willen wij bekendmaken dat de volgende verenigingen in de bestuursvergadering van februari voor royement zullen worden voorgedragen vanwege het niet (volledig) betalen van de contributie over 2012:

Het zijn: E.S.B.V. Enschede; H.A.B. Deurne; Muscule Fit Sports Eindhoven; Sokudo Hoorn; Boxing Coolgym Bunschoten-Spakenburg;Venlose Boksvereniging Venlo.

Voor een tweetal niet te noemen verenigingen geldt dat betaling is toegezegd voor 1 februari a.s..

De bovenstaande verenigingen hebben nog de kans royement te voorkomen door betaling van de achterstallige contributie voor 1 februari a..s.. Wij betreuren altijd dat wij gedwongen zijn tot dit soort maatregelen, maar vinden ook dat geen andere keuze mogelijk is nadat veel pogingen zijn gedaan de verenigingen te bewegen tot betaling.

Chris Moerkerken

afgevaardigd bestuurder