Vooraankondiging voor voorjaarsvergadering boksbond op 25 juni

IEDEREEN MET PASSIE VOOR BOKSEN IS WELKOM

Verenigingsbestuurders en officials zijn vergaderaars, trainers, boksers en de vele duizenden recreanten in de regel niet. Zij concentreren zich liever op sportieve prestaties. Dat is logisch. Maar ik wil als voorzitter van de Nederlandse Boksbond toch een poging doen om u allemaal bij onze plannen te betrekken. Noteer alvast in uw agenda een bezoek aan de voorjaarsvergadering, op zaterdag 25 juni as in Utrecht. Aanvang 10 uur in zalencentrum De Hommel. Ieder lid van de Nederlandse Boksbond is welkom.

De bokssport is meer dan ooit in beweging. Het bestuur past zich aan die positieve ontwikkeling aan. Het uitsluitend behandelen van documenten over de financiële en de administratieve zaken behoort tot het verleden. Met een eigentijdse, luchtige aanpak van de vergaderingen komt er ruimte voor veel andere zaken. Omdat ik regelmatig meetrain bij de verenigingen in den lande, weet ik als voorzitter behoorlijk goed wat er leeft op de werkvloer. Het bestuur wil daar zoveel mogelijk op inspelen. Het zal nooit lukken om het iedereen naar de zin te maken, maar we gaan er wel voor. In de hoop dat u zorgt voor wisselwerking. Denk vooral actief mee.  

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond wil aan de hand van een zojuist uitgekomen rapport ‘Missie en visie’ aantonen wat de plannen voor de toekomst inhouden. Er zijn duidelijke doelstellingen voor de komende jaren en daar mogen we op afgerekend worden. Denk ook aan de verdere ontwikkeling van de succesvolle topsport-benadering met olympisch perspectief (Peter Mullenberg en Nouchka Fontijn) en de nieuwe initiatieven van de commissie Wedstrijden en Evenementen. Initiatieven als de landelijke boksdag, de weer ingevoerde jeugddagen, het graduatie-examen en het business- en het veteranen boksen. Kortom de breedtesport in al zijn facetten.  

Hoe meer inbreng van u allemaal, hoe liever het dit bestuur is. De beste beslissingen in een bond nemen we met zijn allen.

Ik reken op u!

Boris van der Vorst,

Voorzitter Nederlandse Boksbond 

PS: Verenigingsbestuurders: de begeleidende bijlagen voor de voorjaarsvergadering worden 1 juni toegezonden.