Verslag van SR-dag op zaterdag 24 januari 2015 te Utrecht

Op 24 januari 2015 vond er in het zalencomplex Den Hommel in Utrecht onze jaarlijkse SR-dag plaats. De jaarvergadering in de ochtend werd gevolgd door een uiteenzetting van Medcom-arts Ed van Wijk inzake “bloedhygiëne”. Na de lunch werd, onder de bezielende leiding van Rene Braad, aan het praktijk  gedeelte vorm gegeven. Wij hadden hiervoor de beschikking over de sportzaal van UBV Verbon en Ingmar had voor deze middag een aantal wedstrijdboksers  gereserveerd. Er volgden een aantal sparringspartijen waarbij de boksers specifieke opdrachten van Rene hadden meegekregen. Het was zaak voor de scheidsrechters in de ring dat zij, rekening houdend met de laatste AIBA ontwikkelingen, hierop anticipeerden. Gekeken werd er oa. naar de gegeven commando’s, gebaren en bewegingen van de scheidsrechters. Tussen de rondes door werd kort geëvalueerd wat er goed ging en eventuele verbeterpunten. Het uitgangspunt was hierbij intervisie. Ook werden de scheidsrechters gevraagd hoe zij hun functioneren in de ring zelf hadden ervaren. De aanwezige boksers gaven aan hoe zich deze middag beleefd hadden. In hun beleving moet een scheidsrechter duidelijk, consequent en rechtvaardig zijn. Gesterkt door de opgedane ervaringen van deze dag, kunnen wij terugkijken op een uiterst nuttig bestede dag.
Met dank aan UBV Verbon, Rene Braad en Rocky Elfalah (fotograaf)
Tom de Raad
SR/J-cie.