VERSLAG TECHNICAL AND RULES CONGRES AIBA 12-10-2013

Aantekeningen lopen niet parallel met de aangeleverde agenda omdat er door omstandigheden flink van de agenda werd afgeweken.

Openingsspeech President Wu:

Wu geeft aan dat de grote hoeveelheid wijzigingen misschien te snel zijn voltrokken en dit voor alle landen niet altijd even duidelijk was. Maar men denkt het nu redelijk op de rit te hebben. AIBA wil de beste zijn en gelooft dat de wijzigingen dat de laatste tijd dient in de volle breedte. Er zijn 2 grote wijzigingen. Geen hoofdkap, dit heeft heel veel losgemaakt in vele landen. AIBA gelooft toch dat de media en toeschouwers voordelen opwegen tegen het nadeel van blessures.

Nieuwe puntensysteem:

AIBA gelooft absoluut in de herkenbaarheid en transparantie van het Ten-pionts-muss-systeem van alle drie de AIBA boksvormen. Ook zien zei grote voordelen in het achtereenvolgens uitloten van de zit positie van het jurylid en het automatiseren van het digitaal inloten van de drie juryleden die meetellen in de eindwaardering. De juryleden zijn ook verplicht iedere ronde een winnaar aan te wijzen. Ivb met de introductie van dit systeem krijgt ieder land 1 boxpointer geschonken door de AIBA. Wil een land meer exemplaren zijn ze bij de AIBA te bestellen voor 1600 euro per stuk.

AIBA boxingacademy:

Wu geeft uitleg over de doelstellingen van het AIBA trainings en scholingscentrum in Almaty, wat per april 2014 operationeel moet zijn en wat ruimte biedt aan 110 personen voor trainningskampen en voor opleidingen van trainers, scheidsrechters en andere officials. Ook zullen daar de IOC/AIBA solidariteits programma’s voor arme CQ boks ontwikkelings landen plaats vinden. Zoals nu bijvoorbeeld Het ‘ROAD TO DREAM’ programma.
Deze IOC programma’s lopen echter via de NOC’s die op hun beurt bij het IOC een voordracht moeten doen. AIBA zet nu vooral in om de kwaliteit van boksers, coaches en scheidsrechters op een hoger niveau te brengen en ook ITO opleidingen voor alle officials maken deel uit van dit plan.

AIBA executive congres 2013:

Hier volgt een korte presentatie ivb met het AIBA congres 2014 dat gehouden wordt op het droomeiland Jeju in Korea. De ontvangen info hierover zou ik bij thuiskomst aan Louis overhandigen.

Opleidingen:

Op jaarbasis wil de AIBA 1500 boksers opleiden waarbij naast het boksen ook tijd en aandacht zou zijn op gebied van talen/algemene ontwikkeling en pc vaardigheden. verder gaat men er vanuit 300 coaches in Almaty te gaan opleiden voor 1, 2 of 3 sterren. Ook zijn er opleidingen gepland voor referee/judge, ringside dokters, ITO’s en instructeurs opleidingen.

Opleidingen in eigen land:

Men kan in eigen land in overleg met de AIBA groepen van 15 tot 25 scheidsrechters opleiden. (Eventueel in combinatie met buurlanden) voor 1 ster. Dit moet 2 maanden vooraf gemeld worden bij de AIBA en moet in combinatie met een toernooi. (Bijvoorbeeld: Nationaal kampioenschap). Duur van de opleiding, 2uur theoretisch, 1 uur schriftelijk examen. De practische evaluatie met betrekking tot de bekwaamheid van de kandiaat vindt plaats tijdens het toernooi. De examencijfers worden opgebouwd uit 25 procent voor het geschreven examen, 45 procent referee evaluatie en 30 procent judge evaluatie. De kandidaat moet 75 procent van het maximaal te behalen punten scoren. De kosten bedragen 150 dollar per dag. Van dit geld worden ook de onkosten van de docent betaald. Reis, verblijf en daggeld. Bij te weinig deelnemers zal de nationale federatie dus bij moeten betalen aan de hiervoor genoemde kosten. Ook is een zesdaagse 2 of 3 sterren opleiding mogelijk. Programma is dan 2 dagen theorie, 1 dag praktijk referee, 1 dag praktijk judge, 1 dag schriftelijk examen, 1 dag praktijkexamen. (Oefenwedstrijden+ video). Ook nu 15 tot 25 kandidaten. Kosten 2 sterren 200 dollar, 3 sterren 300 dollar. Natuurlijk komen hier de reis en verblijfskosten van de deelnemers nog bij. De scheidsrechters die al reeds gecertificeerd zijn worden tijdens toernooien geevalueerd en deze resultaten worden in de database opgeslagen. Indien de scheidsrechter niet voldoende presteerd, bestaat de kans dat hij van 3 naar 2 of van 2 naar 1 ster terug gezet wordt. Ook zijn zoals inmiddels bekend is coaches opleidingen in eigen land mogelijk. Wu wijst nog eens op het belang van de opleidingen en geeft aan dat er al bijna 3 jaar mogelijkheden betsaan voor scholing/bijscholing. Met ingang van april 2014 tijdens het wk jeugd wordt geen vrijgave meer verleend, er moet een 3 sterren coach aanwezig zijn anders is deelname niet mogelijk.

Agendapunt 5: Nieuwe AIBA structuur

AIBA, leidinggevend en toonaangevend in de wereld met 196 aangesloten nationale federaties en goede banden met NOC’s en IOC’s. AIBA heeft 3 bokslijnen, de AOB (AIBA Open Boxing) voorheen Olympisch boksen. WSB ( World Series of Boxing) en APB ( AIBA Pro Boxing). Men wijst met nadruk op de naam Pro en niet op Professional in de APB naam. Opbouw gelijk aan internationaal. Nationale federatie moet de drie mogelijkheden onder de AIBA vlag ontwikkelen en is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle drie de AIBA boksvormen. Alleen deze AIBA boksvormen mogen onder de vlag van de nationale federatie. Geen andere contactsporten en geen samenwerking met regulier profboksen of kickboksen is toegstaan.
Officials/bestuurders en coaches van nationale federaties onder AIBA vlag mogen zich absoluut niet met andere profboks organisties bezighouden of bemoeien.

Nationale Federatie:

De nationale federatie dient in ogen van AIBA een onafhankelijk orgaan te zijn. Instituten als boxing board of control of andere overkoepelende is niet toegestaan. De nationale federatie moet de AIBA regels volgen, wel kan de nationale federatie aanvullende regels hebben, mits deze niet strijdig zijn met de AIBA regels. De nationale federatie moet de statuten en regels naar de AIBA zenden voor een test met betrekking tot strijdige regelgeving. (De bond kan hulp van de AIBA krijgen om de regels sluitend en conform met de AIBA regels overeen te komen) AIBA ondersteunt dus om structureren van de nationale federaties mits deze dan wel statuten etc aanleveren. Nationale federatie moet een President hebben. Een vervanger mag maximaal 6 maanden actief zijn. 1 maand voor de bestuursverkiezing moet de nationale federatie bij de AIBA aanleveren: De datum, agenda, actuele statuten en genomineerde kandidaten voor de verkiezing van de President. Nogmaals wordt gewezen op het belang van de onafhankelijkheid van een nationale federatie. Hierop komen veel opmerkingen vanuit de zaal, van landen waar men veel steun krijgt van overheden, provincies over koepelende organisaties. NOC etc. Maar die in ruil daarvoor inzage, inspraak, inmenging en verantwoording eisen. (Mijn inziens ook normaal!)

Agendapunt 12:

AIBA programma’s met 1 overall technical rules document en per bokslijn een competition rules document die allen te vinden zijn op de AIBA site. Een ieder wordt geacht hier kennis van te nemen. Professionele contact sporters mogen niet deelnemen in organisaties onder de nationale federatie/AIBA vlag. Wel kunnen profboksers afhankelijk van ervaring, overstappen naar de AIBA/APB. Ook deze official wijst erop dat men zich als nationale federatie aangesloten bij de AIBA absoluut dient te distanceren van profboksen/kickboksen, anders dan APB. Samenwerking of inzet officials is absoluut verboden.

Korte mededlingen:

Met ingang van heden mogen jeugdboksers niet meer aan grote internationale Elite kampioenschappen deelnemen. ( EK/WK/OS) omdat deze leeftijdscategorie een eigen WK en OS heeft. Men wijst op de benodigde medische verklaringen, bijvoorbeeld maximaal 3 maanden oud voor het AOB programma. Zijn de verklaringen ouder, kun je niet deelnemen aan internationale kampioenschappen. Voor WSB en APB gelden kortere tijden. Zie hiervoor de competition rules per programma. Nationale federatie krijgt 1 puntenmachine gratis maar transportkosten en eventuele invoerrechten zijn voor rekening van de bond. Na afloop van iedere ronde heeft de jurylid 15 sec de tijd om de uitslag in de pointer in te voeren. Hij moet per ronde een winnar invoeren. Na een KO of TKO vult de ringside dokter een verklaring in met betrekking tot noodzakelijke maatregelen in geval van een startverbod, hoe lang het startverbod moet zijn. Met in achtneming van de aangegeven richtlijnen in de competition rules als het herhalingen van KO’s betreft. Minimale rustperiode na een AOB wedstrijd is 12 uur. Bij APB 6 rondes wedstrijd, 10 dagen, 8 rondes 20 dagen en meer dan 8 rondes 30 dagen rusttijd. Na een WSB wedstrijd 8 dagen rusttijd.

Weging:

Bij AOB geen tolerantie. Tevens wordt bij de eerste weging van het toernooi ook de ondergrens van het gewicht gecontroleerd, in latere wegingen vindt dat niet meer plaats. Weging WSB en APB daar is tolerantie mogelijk (500 gram). De weging vindt plaats 24 tot 30 uur voorafgaand aan de wedstrijd.

Wijziging met betrekking tape en gaasgebruik APB en WSB. 15 meter gaas toegestaan en 5 meter tape (2,5cm breed).