Vernieuwde poster voor NK boksen

De nieuwe poster voor het NK boksen op 20 en 21 mei is niet zonder trots samengesteld. De vorige edities werd steeds gebruik gemaakt van de beeltenis van boksicoon Mohammed Ali. Maar de organisatie heeft een trendbreuk toegepast om de affiche dinamischer te doen overkomen en de belangrijke strijd om de nationale titels meer accent te geven, nu de beste boksers van Nederland het NK zien als een laatste nuttige voorbereiding op het EK en het WK in de komende maanden.
Het bestuur van de Nederlandse boksbond heeft bovendien ter gelegenheid hiervan besloten alle leden, die vijftig jaar lid zijn en vorig jaar werden gehuldigd op de algemene ledenvergadering vrij toegang te verlenen op vertoon van de uitgereikte speld.

Hans de Bruijn
Event-manager