Verklaring omtrent zwangerschap

Met ingang van 1 mei 2016 wordt ook in ons land de internationaal al verplichte ‘ verklaring omtrent zwangerschap’ verplicht.

Deze moet voor elke wedstrijd volledig ingevuld en ondertekend door de betreffende vrouwelijke bokser worden ingediend bij de ringarts die de wedstrijdkeuring verricht. Minderjarige boksers moeten de verklaring mede laten ondertekenen door een ouder of voogd.

De verklaring kan worden gedownload op www.boksen.nl/trainersinfo/wedstrijdformulieren

Downloaden (PDF, 138KB)