VERGADERNOTULEN WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

· Nieuwe structuur wedstrijdsport: Louis Wijdenbosch geeft een uitvoerige toelichting op zijn plan om de wedstrijdsport op te delen in een A- en B-klasse. De categorieën nieuwelingen en C-klassers komen hiermee te vervallen. Deze aanpak komt het imago van het boksen volgens zijn visie ten goede. Het NK moet (weer) meer een platform worden voor de boksers met ervaring en ambitie. Het NK moet vooral prestatiegerichtheid uitstralen Dan kunnen de boksers en óók de trainers worden aangesproken op zaken als het zomaar niet komen opdagen, te zwaar zijn op gewicht, etc. Door middel van het invoeren van een ranking-systeem wordt de kans kleiner op een ongelijke wedstrijdmatching. Ron Godschalk wil toch de randvoorwaarden voor veiligheid en gezondheid met een twee klasse-systeem beter borgen. Chris Dijkstra vindt dat ook. Alex Klooster en Dick Zwiers spreken het plan van de TD meer aan. Uiteindelijk werd besloten om in het eerste (overgangs-)jaar alleen boksers met minimaal zes en maximaal 15 wedstrijden in de B-klasse te laten uitkomen. Dat voorstel neemt de TD mee in het nog uit te werken beleidsplan dat binnenkort zal worden voorgelegd aan het hoofdbestuur. In vervolg op dit besluit ontstaat ook een discussie over de opzet van de DK‘s. Nogal wat districten, die een DK zonder open karakter houden, hebben vaak te kampen met (te) weinig deelnemers. Op voorstel van Alex van Klooster wordt onderzocht of Nederland niet opgesplist kan worden in twee regio’s, bijvoorbeeld de districten Noord-Holland, Oost en Noord tezamen en de districten Zuid-Holland en Zuid bij elkaar. De voorronden kunnen dan plaatsvinden in het nu al gereserveerde weekend van 12 en 13 oktober en de finale op 19 en 20 oktober. Deze suggestie zal eveneens worden meegenomen in het beleidsplan. Ook het opzetten van een eigen database voor het samenstellen van de ranking krijgt aandacht. Er wordt afgezien van het inschakelen van www.boxrec.com.

· Bokskappen en puntentelling: Internationaal worden de bokskappen na het WK in oktober afgeschaft voor de elite-klasse mannen. Besloten wordt om het NK in december als een kick-off te zien voor het toepassen van de nieuwe reglementering.

· Rondvraag: de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld op 25 juni.

Besluitenlijst

· Worden de notulen geplaatst op de website van de boksbond

· Secretaris trekt het plan van Peter van der Pas na

· Status van het inschakelen van gastgezinnen bij het EYBC 2013

· Is het voorstel kampioenschappen voor Noord en Zuid-Nederland toegevoegd aan het beleidsplan

· Hetzelfde geldt voor de database