VERGADERNOTULEN WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

Boris van der Vorst draagt voorzittersfunctie over
Ronduit schrijnend noemt Louis Wijdenbosch het voorval bij een recente wedstrijd in Hoogvliet; liefst dertien partijen moesten worden geschrapt vanwege afzeggingen. Dat kan niet onbestraft zo blijven doorgaan. Er doen zich teveel onbevredigende zaken voor: boksboekjes en keuringen die niet in orde zijn, blessures die worden voorgewend zonder een medische verklaring etc. Daar is maar een remedie tegen: handhavend optreden.

· Wedstrijdprogramma. Hoewel van te voren weinig overleg heeft plaatsgevonden, wordt het belang van de ligawedstrijden in zijn algemeenheid benadrukt en dat geldt in het bijzonder voor de eerste vastgestelde Liga-wedstrijd op 19 oktober in Smilde. De DK´s zijn met deelname van categorieën junioren, jeugd en elite ondergebracht in de weekends 5/6 en 12/13 oktober als Noord-Nederlandse (Districts)Kampioenschappen NH, Noord met Oost en als Zuid-Nederlandse Kampioenschappen met ZH en Zuid. De aparte DK´s komen te vervallen. Over de organisatie gaan de districten met elkaar in overleg.

· Taken en verantwoordelijkheden van de districtscommissies liggen verankerd in het reglement maar diverse aanwezigen wilden nogal wat nuanceringen aanbrengen. Daarover vindt nog overleg plaats.

· Regie wedstrijdkalender is al behandeld bij reglementswijziging.

· Scheidsrechtersproblematiek. Kees vd Sluis wijst op het aanstellen van de supervisor, zoals omschreven in de bijlage, en vraagt om een bestuursbesluit vanwege de extra kosten voor de wedstrijdorganisatie. Dat besluit hoort echter het hoofdbestuur te nemen, zodat Kees van der Sluijs verzocht wordt aan het begin van de vergadering met het hoofdbestuur zijn agendapunt toe te lichten.

· Voortgang stedencompetitie: 14 september wordt Amsterdam – Rotterdam gehouden als returnmatch.

· Handschoenenproblematiek: De AIBA schrijft voor dat alle deelnemers boven de 69 kilo klasse met 12 ounces moeten boksen. In Duitsland gaat dat al in per 1 september. Besloten is dat Nederland zich daarbij aansluit maar het is geen verplichting.

· Rondvraag: geen

Actiepunten:

· Beslissing Alex van Klooster over voorzitterschap

· Status van concept-agenda van Louis Wijdenbosch

· Status wedstrijd Noord vs Zuid Nederland

· Stedenwedstrijd Amsterdam – Rotterdam