VERANDERINGEN IN EN OM DE RING

Dit kwam ten goede aan het vertoonde boksen, niet alleen voor de boksers doch ook voor de toeschouwers. Het is dan ook de wens om in het nieuwe boksseizoen deze nieuwe AIBA ontwikkeling te volgen.Nu hadden wij in Rotterdam te maken met (internationaal) ervaren boksers en dit niveau kunnen wij bij clubwedstrijden in Nederland niet altijd verwachten.Het is dan ook zaak om “het minder direct ingrijpen” van de scheidsrechter gedoceerd door te voeren en dit zal betekenen dat bij partijen met relatief onervaren boksers op een meer corrigerende manier omgegaan zal worden dan bij partijen met ervaren boksers het geval zal zijn.

Een andere aspect is de jurering van de partijen.Tijdens het eerder genoemde EK Jeugd werden door de scheidsrechter in de ring per ronde de jury-briefjes opgehaald. De briefjes kwamen bij een hiervoor aangestelde official die na de laatste ronde alle uitslagen bij elkaar optelde en er een uitslag volgde.Ook dit willen wij in het komende boksseizoen doorvoeren. De benodigde formulieren zijn inmiddels gedrukt en op het Bondsbureau in ruime aantallen aanwezig.Voor de verwerking van de jury-briefjes , alsmede het toezicht in – en om de ring, is een extra scheidsrechter ( supervisor) nodig. Met andere woorden; voor clubwedstrijden zullen in plaats van 4 nu 5 scheidsrechters aanwezig zijn. Door te gaan werken met het nieuwe AIBA jureringssysteem is het gebruik van de box-pointer op dit moment niet actueel .Er wordt gewerkt aan de software om deze puntenmachine ook te gaan gebruiken in combinatie het nieuwe AIBA jureringssysteem. Bij de komende wedstrijden zal een van de leden van de SR-commissie aanwezig trachten te zijn en zorgdragen voor de verdere distributie van de benodigde formulieren en zal hij , voorafgaande aan de wedstrijden , de aanwezige scheidsrechters instrueren.

Wij vertrouwen er op dat deze nieuwe ontwikkelingen probleemloos doorgevoerd kunnen worden. Mocht u op dit moment nog vragen hebben, schroom niet ons te contacten.

Met vriendelijke groeten,

Namens de SR/J commissie.

Kees van Sluijs

Frans van Hak

Tom de Raad