UNIVERSELE AANPAK VAN DISTRICTSTRAININGEN

In het kader van het Marshallplan van technisch directeur Louis Wijdenbosch heeft het Expert Team van de Boksbond de afgelopen week vergaderd over het samenstellen van een uniforme periodisering en een uitgebreid trainingsprogramma voor de districtstrainingen tot en met eind juli 2013. Met alle betrokkenen (inclusief de door de bond aangewezen talententrainers) is overeenstemming bereikt over de inhoud. Daarbij wordt uitgegaan van een universele werkwijze, die van wezenlijk belang is voor het succesvol opleiden van jeugdboksers tot het vak van topsporter, en krijgt als voorlopig richtpunt de volgende Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

In september/oktober zijn voor het eerst talentendagen in ons land gehouden. Oud-kampioenen zoals o.a. Don Diego Poeder, Raymond Joval, Pedro van Raamsdonk en Romeo Kensmil selecteerden tijdens de scoutingdagen de jeugdboksers met de meeste aanleg. Na het vaststellen van de gelijkluidende aanpak door het Expert Team (Ton Dunk, Henny Mandemaker, Hennie van Bemmel, John Vergouwe, Arnold Vanderlyde en de commissie opleidingen) moeten de districtcommissies op korte termijn bepalen op welke dag in de week de trainingen voor de talenten zullen worden georganiseerd. Daarna worden de uitgenodigde boksers uitgebreid geinformeerd.

Het programma wordt elke dertien weken geëvalueerd en dagelijks gemonitoord door het Talent Volg Systeem. Naast de districtstrainers heeft de Technisch Gedelegeerde een coördinerende functie rondom de districtstrainingen . Zij zullen in nauwe samenwerking met de technisch directeur en de nationale trainers het inhoudelijke proces (technisch/tactisch/fysiek etc) monitoren.

Er zijn nog steeds geselecteerde jeugdboksers die de toegezonden vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Hen wordt verzocht dit per omgaande te doen.