Twee reacties op ,slimme’ handschoenen

Op het verzoek van verslaggever Cristal Collard om informatie in te winnen over de in ontwikkeling zijnde ,slimme’ handschoenen hebben twee prominenten uit de bokswereld gereageerd. Toptrainer Ron Rovers en Geert Gielissen doen verslag van hun bevindingen. Zij zijn interessant genoeg om te vermelden.

Ron Rovers, trainer boksschool ,Muscle-Fit uit Eindhoven schrijft:
Even een reactie op je vraag over die slimme bokshandschoenen op de site van de boksbond? Of ze er nu zijn? Goed werkend en zonder storingen? Ik denk het niet. Maar ik weet dat er elk jaar op verschillende universiteiten geprobeerd wordt om zoiets te maken ,als studie opdracht’. Ik ben er zelf ook mee bezig geweest .Maar ben ermee gestopt omdat ik [te] veel problemen moest oplossen en het in de praktijk niet genoeg meerwaarde bracht. Problemen? Rekstrookjes? Versnellingsmeters? Draad of draadloos? Software Puls naar afleesbare waardes? Eiken? Gegevens opslaan?analyse? enz enz.
Zodoende heb ik een ander apparaat ontwikkeld waar ik de ,,sport innovatie prijs ,, mee heb gewonnen .www.muscle-fit.nl. En die in Engeland en Frankrijk met succes wordt gebruikt.
Ik vind het wel mooi dat er mensen gemotiveerd met de bokssport bezig zijn. En zou mijn apparaat voor hun beschikbaar willen stellen? Als dat zou helpen met de testen van hun handschoenen.

Geert Gielissen:
Naar aanleiding van je vraag op de website van de Nederlandse Boksbond betreffende ‘slimme handschoenen’ het volgende: Het bestaan van dergelijke handschoenen is mij niet bekend. Wel weet ik dat er sedert geruime tijd stootobjecten gebruikt worden die voorzien zijn overeenkomstige meetapparatuur. Stootzakken en dergelijke die, voorzien van een soort sensoren, de stootimpact in Newton aangeven. Persoonlijk vraag ik me af wat de meerwaarde van deze specifieke training is. Aangezien de in het boksen toegepaste stoten (directen, hoeken en opstoten) zelden of nooit vanuit eenzelfde positie en onder eenzelfde hoek plaatsvinden, lijkt ‘t me zeer moeilijk en tijdrovend om een goed beeld te krijgen. De meest betrouwbare meetgegevens zouden m.i. voortkomen wanneer de bokser steeds vanuit dezelfde positie en afstand t.o.v. het object zijn/haar stoten plaatst. Een nogal statisch gebeuren dus, met weinig invloed op het vergroten van het focus-/concentratievermogen. Boksen is een zeer dynamische sport met daarin zoveel facetten die van invloed zijn op ‘t totaalplaatje dat ‘t uitdiepen van één element ten koste zou gaan van al die andere onmisbare onderdelen die samen het boksen tot een gevarieerde sporttak vormen.