TV in de kantine? Denk aan de auteursrechten!

TV in de sportkantine? Licentie verplicht volgens auteurswet:

In veel sportaccommodaties, zoals in boksscholen plaatst men een tv in de kantine om bijvoorbeeld belangrijke sportevenementen zoals Olympische spelen of EK voetbal gezamenlijk te kunnen bekijken.

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van tv zijn de auteursrechtelijke spelregels, want gebruik van tv-beelden vanuit de publieke en commerciële omroepen is volgens de Auteurswet pas mogelijk na voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Er is sprake is van een verbodsrecht. Tv-beelden mogen niet vertoond worden, voordat officiële toestemming via een licentie geregeld is door de vertoner (in dit geval de boksschool).

In Nederland wordt deze toestemming geregeld via een licentie van de CBO Videma. U kunt Videma vergelijken met Buma en Sena voor muziek.

 

Speciale kortingsregeling voor uw leden n.a.v. contract Videma en NOC*NSF:

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun leden/verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij in de kantine gebruik maken van tv.

Het convenant biedt 2 varianten, met centrale ofwel decentrale kortingsafspraken, het is aan de betreffende bond om een keuze te maken.

Hierbij ontvangen de leden van de bond korting op de verplichte tv-licentie,  in ruil voor diensten die de bond levert ten behoeve van Videma.

Zie ook bijgaande link: http://www.videma.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=2027

Brein Folder (2008)