De lijst is gebaseerd op de uitslagen die zijn opgestuurd naar het bondsbureau in de periode van 1 Januari 2015 tot en met 13 Maart 2016. Hierbij is duidelijk geworden dat niet alle uitslagen zijn binnengekomen bij de NBB (bijv. WSB wedstrijden, Finales OZNK; internationale wedstrijden die clubs in het buitenland hebben gehad enz.)

De lijst is tot stand gekomen door aan wedstrijden per type een gewicht te hangen. Het wedstrijd type en wegingen die zijn gebruikt zijn als onderstaand. Hierbij is voor de eerste versie van de lijst uitgegaan van een zo eenvoudig mogelijke opzet. Na evaluatie zal deze lijst worden gewijzigd cq aangevuld.

Wedstrijd type Code Punten deelname Punten winst
Nationale Club wedstrijden NAT 2 4
NNK/ZNK/OZNK DK 3 6
Internationale Wedstrijd/Interland INT 4 8
Nederlandse Kampioenschappen NK 4 8
Europese Kampioenschappen EK 5 10
Wereldkampioenschappen WK 5 10
Olympische Spelen OS 10 15
World Series of Boxing WSB 5 10

Punten worden gecumuleerd over een bepaalde periode en zijn per leeftijd- en gewichtklasse. Wanneer een bokser in meerdere gewichtklassen is uitgekomen in de betreffende periode, dan zal de bokser ook in meerdere gewichtklassen voorkomen op de ranglijst. Deze punten worden niet gecumuleerd. Dit werkt ook zo voor de leeftijdklassen. Als een Jeugd bokser overgaat naar de Elite klasse, dan zal deze in beide leeftijdklassen voorkomen.
Bij gelijke stand wordt gekeken naar:
1) Type wedstrijden waarin de bokser punten heeft verdiend
2) Aantal wedstrijden waaraan is deelgenomen in betreffende periode (meer is beter)
Bij een Diskwalificatie worden geen punten toegekend; dus ook niet de punten voor deelname
Bij een Walk-over worden geen punten toegekend.

* Behalve ontbrekende data zijn eventuele fouten tijdens het inbrengen van de data voor mijn rekening.

 

Downloaden (PDF, 78KB)