Nog voldoende plaats voor trainers bij Boks Challenge

Begin september is de Boksbond gestart met haar samenwerking met Optisport. Op zeven locaties in Nederland is begonnen met een pilot van de Boks Challenge. Dit is een door de Boksbond ontwikkeld lesprogramma van twaalf weken, waarin deelnemers de kans krijgen op verschillende Optisport locaties de basistechnieken van het boksen te leren. Voor dit lesprogramma is er nog voldoende mogelijkheid om ervaren bokstrainers tegen een vergoeding in te zetten.

Naast techniek en conditie, komen in verschillende workshops ook de historie van de bokssport, de spelregels en gezonde voeding aan bod. Alle deelnemers sluiten de Boks Challenge af met een examen op het NK Boksen in november. Tot op heden heeft de samenwerking de Boksbond al tachtig nieuwe leden opgeleverd!

Zoals al eerder vermeld: de trainingen worden verzorgd door erkende trainers van de Boksbond. Zij geven les op de Optisport locaties en komen zo in aanraking met een nieuwe doelgroep en interessante lesstof. Daarnaast profiteren ze van verschillende intervisie bijeenkomsten die voor deze trainers worden georganiseerd, waarin ze hun ervaringen uit kunnen wisselen. 

Maarten van Koolwijk

Directeur BONDcenter

06-29278964