Talentdag district Noord en Oost

Talentdag Noord: Boksschool Olympia Leeuwarden

De talentdag werd gehouden bij Boksvereniging Olympia in Leeuwarden. Een mooie karakteristieke boksschool met aan de wanden de vele oude reclameposters van boksevenementen die de geschiedenis van Olympia en ook het Nederlands boksen laat zien. En natuurlijk onder toeziend oog van Wijlen Tabe Kooistra wiens foto groot aan de muur prijkt. Kortom een prachtige boksschool.

Een behoorlijke opkomst voor ons kleine district. 22 enthousiaste jeugdboksers stonden te popelen om door een viertal trainers beoordeeld te gaan worden.

Stan van den Driessche die namens de Nederlandse boksbond waarnam deed het welkomstwoord en vertelde wat de bedoeling was van deze talentdag en wat van hen gevraagd werd voor deze test. De testen werden door vier trainers beoordeeld;

Pascal Hartkamp (Frisia) Inspanning.
Bernard Jansen (de Waldhoek) Techniek.
Henk Tammes (Boksvereniging Assen) Coördinatie.
Johann Talens (Boksteam Assen) Tactiek.

Na een kort overleg tussen Stan en de vier trainers om te taken te verdelen konden de jongeren gewogen en genummerd worden. Algemene warming-up mochten ze zelf doen en al daar bleek er een grote diversiteit te bestaan in de manier van opwarmen. De testen werden in circuitvorm afgenomen. Ieder circuit bestond uit 4 onderdelen van elk drie minuten arbeid en 1 minuut rust. Door allen werd vol overgave gewerkt. Een intensieve test voor de jeugd maar allen sloegen zich er door heen. Nu maar afwachten op de resultaten. Ook was direct niveauverschil te zien waarbij enkele uitschieters waren in positieve zin.

Een prachtig initiatief van de NBB waarbij district Noord liet zien over veel enthousiaste boksjeugd te beschikken.

Dank gaat uit naar Eddy ten Cate voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun ruimte en het maken van de heerlijke koffie. En natuurlijk ook naar Stan die 2,5 uur heen en 2,5 uur terug moest rijden.

Talentdag Oost: ABCC Apeldoorn

Onder toeziend oog van Technisch Directeur Louis Wijdenbosch werden de deelnemers in Oost welkom geheten.

De testen werden afgenomen door Hoofdcoach -19 Eduard van Uffelen (ABCC) en trainer / PVB beoordelaar Melvin Etty (ABCC) in twee keer twee sessies van vier proeven per onderwerp.

De inzet was groot en op verschillende punten was er zeker verschil in kwaliteit. Het wordt nog een opgave om alle resultaten te indexeren maar zeker is dat deze talentdag een vervolg moet krijgen. Jammer is dat we niet van alle verenigingen in Oost inschrijvingen hebben maar wanneer het vervolg zichtbaar wordt zal dat wel komen. In ieder geval zullen de jongelui in spanning moeten wachten wie er geselecteerd worden. Ze zijn allemaal winnaars met zo’n drive als ze hier hebben laten zien.

De dag werd beëindigd met een spelbokswedstrijd. Een leuk en mooi einde. Iedereen bedankt voor de inzet, ABCC en de vrijwilligers, ouders en trainers maar bovenal de boksers voor hun inzet.