‘Take boxing back to it’s Golden Age!’ (deel 2)

,,Nouchka Fontijn is klaar voor het WK in Korea’’.

Voorzitter Boris van de Vorst van de Nederlandse boksbond is op uitnodiging van AIBA-voorzitter Wu te gast in Korea. Hij vertegenwoordigt voor het eerst sinds vele jaren ons land op het hoogste internationaal bestuursniveau en zal geregeld verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Dit is zijn tweede bijdrage.

‘Take boxing back to it’s Golden Age!’

Het AIBA-congres op het vakantie-eiland JeJu in Korea is vandaag echt gestart. De officiële opening vindt in aanwezigheid van de gouverneur van de provincie plaats met lasershows, authentieke dansvoorstellingen en een banket. Bij het receptiegedeelte was ik in de gelegenheid om AIBA-president Ching Kuo Wu en Executive Director Ho Kim de beloofde Nederlandse vaantjes te overhandigen, uiteraard met fotomoment…

Temidden van 145 landen zit ik tussen de presidenten van Nepal en New Zealand. President Wu gaf in zijn welkomspeech duidelijk aan dat er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan een structuur om het boksen een stevige olympische sport te laten blijven, met de noodzakelijke vernieuwing die nu eenmaal vereist is in de huidige tijd vanuit social en media trends. De bokssport is geen stilstaand water, maar volop in beweging. Onder het motto ‘Take boxing back to it’s golden age!’, worden de volgende belangrijke veranderingen genoemd:
– geen hoofdbescherming meer;
– meer ruimte voor het damesboksen;
– introductie (semi)profboksen, WSB en APB, waarbij profboksers ook op de Spelen mogen boksen;
– sterren accreditatie voor officials en trainers;
– Boxing Academy in Almaty;
– Boxing Marketing arm (BMA) als marketingmachine van AIBA.

In dat verband meldde Fabricio Leclercq, die achter de schermen het profboksen in AIBA verband (APB) mogelijk maakt, dat hij Peter Mullenberg op de reservelijst zou plaatsen voor de wereldtour van APB en de management ondersteuning te geven om de nieuwe structuur ook in Nederland te implementeren en ons te loodsen naar een ‘Golden Age’.

In de bus naar het congres zat ik naast Stephen Jones die als president is afgevaardigd namens Jamaica. Hij maakt onderdeel uit van een bredere delegatie uit de Caraïben, waaronder Barbados en Kaaimaneilanden. Stephen is niet gehinderd door een boksachtergrond, maar als marketingman bij de Jamaicaanse Boksbond heeft hij er onder meer voor gezorgd dat boksen op zijn land weer in de spotlights staat met een televisieshow. Hij stuurt mij het concept. Marco Dupersoy die achter mij zat in de bus en namens Aruba aanwezig is, was benieuwd naar het project van Rotterdam Boxing en de wisselwerking met maatschappelijke partners, waaronder de gemeente, om specifieke doelgroepen in beweging cq aan het boksen te krijgen.

Met een geweldige presentatie op het congres toonde dokter Charles Butler, hoofd van de medische commissie, overtuigend aan dat boksen zonder ‘headguard’ aanmerkelijk veiliger is dan mét. In eerste instantie was het afschaffen van de hoofdbescherming bedoeld om boksen als kijksport weer aantrekkelijk te maken, maar na een uitgebreide evaluatie blijkt het aantal hersenschuddingen signifant te zijn afgenomen. Het enige nadeel zijn de toegenomen ‘cuts’. Dr Butler (groeten aan Nederlandse bondsarts Ed van Wijk) deed daarom een indringend beroep om de boksers hierop beter te trainen en greep daarvoor zelfs terug naar de periode van ‘bare knuckle fights’ waarin de strijdwijze werd aangepast om schade te voorkomen. De Nederlandse vertegenwoordiging werd de afgelopen jaren gemist en hij hoopt dan ook op de terugkeer van een generatie met Tuur, Delibas en Vanderlyde. In de wandelgangen vroeg dr Butler, en zijn vice-voorzitter dr Khadri, weer om een Nederlandse voordracht voor de medische commissie die zij van harte zullen steunen.

Executive Director Ho Kim kreeg het voor zijn kiezen van een flink aantal kleine landen uit de Caraïben en Afrika die om meer support van de AIBA vroegen bij de implementatie van sterren certificering en andere nieuwe concepten die geïmplementeerd moeten worden. Opvallend is de nauwe samenwerking tussen deze groep en hun gezamenlijke aanpak. Een dergelijke insteek zou ook bij ons mogelijk kunnen zijn, bv met België bij de organisatie van grotere evenementen en sterrenaccreditatie?

Elk continent heeft op het congres verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid in de afgelopen vier jaar. De Italiaanse voorzitter van EUBC (Europa) Franco Falcinenelli deed dat op voortreffelijke wijze. Europa is veruit de grootste vertegenwoordiging (50% van de AIBA). Opvallend is dat Nederland niet op Europees niveau vertegenwoordigd is, maar wel twee grote internationale toernooien georganiseerd heeft, waarvoor veel waardering werd uitgesproken.

Falcinelli sprak de ambitie uit om:
– in Assisi een Europese Boxing Academy op te richten;
– ‘grantprogram’ voor kleine landen uit te rollen;
– maatschappelijke boksconcepten voor scholen aan te bieden;
– fitboxing op sportscholen vanuit de boksbonden op te pakken;
– door uitwisseling van kennis en ervaring en betere communicatie meer sponsors te binden;
– meer jeugdkampioenschappen te organiseren ism overheid.

De samenwerking binnen Europa ontwikkelt zich ook gunstig. Buiten de congreszaal ben ik door meerdere vertegenwoordigers van Europese landen aangeklampt, onder wie Falcinelli:
– meerdere landen willen met ons bijeenkomen om een vuist te maken;
– Duitsland wil graag samenwerken met Nederland, bv in ligaverband of een groot toernooi binnenhalen;
– Belgie wil trainingskampen met Nederland organiseren;
– Servie heeft ons uitgenodigd voor een vrouwen landentoernooi;
– Zweden en Ieren willen graag uitwisselen;
– etc.

Aan het eind van de middag sprak ik met het huidige boegbeeld van het damesboksen Nouchka Fontijn af in hotel Ibiza waar ze met haar trainer, steun en toeverlaat, Abdul Fkiri verblijft ter voorbereiding op het wereldkampioenschap boksen. Me worstelend door de avondspits, vergezeld door toepasselijke muziek, de Koreaanse versie van My Way bereik ik uiteindelijk de plek waar Nouchka al een week acclimatiseert. Ze heeft gekozen voor een eigen voorbereiding, terwijl de rest van de Nederlandse equipe nog in China verblijft. De afgelopen week heeft ze onder meer lekker getraind met de Koreaanse selectie. Zij spreekt haar tevredenheid uit over de bewegingsvrijheid die ze heeft gekregen voor dit WK. De contacten met de Boksbond, met name Peter Bonthuis, en Jochem Schellens van Papendal, verlopen prettig. Ook Fkiri is blij met de recente ontwikkelingen en geeft aan dat hij Nouchka goed heeft kunnen prepareren: “Ze is er klaar voor!”.

Boris van der Vorst,
Voorzitter Nederlandse boksbond