SR-dag op zaterdag 24 januari in Utrecht

De bijeenkomst voor scheidsrechters en juryleden zal zaterdag 24 januari worden gehouden bij Zalencentrum NDC den Hommel (www.ndcdenhommel.nl), Kennedylaan 9,  3533KH  Utrecht. Met vrij parkeren voor de deur.

De invulling van de scheidsrechtersdag ziet er als volgt uit: Na onze jaarvergadering zal Medcom-arts dr. Ed van Wijk een lezing geven met betrekking tot het onderwerp Bloedhygiëne. Na de lunch is de dag-indeling iets anders dan vorige jaren. Het programma wordt verplaatst  naar de Boksvereniging Verbon in Utrecht, gevestigd aan de Willem Arntzkade 5 te Utrecht. Daar instructie worden geven in het toepassen van de nieuwste AIBA reglementen. De boksvereniging Verbon is, vanaf het zalencentrum Den Hommel, zo’n 20 minuten rijden. Parkeren rond de locatie is mogelijk echter het is wel betaald parkeren.

Programma 24 januari:

9.30uur     – inloop in de vergaderzaal Den Hommel, Kennedylaan 9 3533KH Utrecht

10.00uur  – aanvang jaarvergadering.

11.30uur  – sluiting van de vergadering.

11.45- 12.30uur   – Lezing van dr. Ed van Wijk mbt “ Bloed hygiëne”

12.30- 13.30uur – lunch (zgn. stamppot lunch)

14.00- 15.30uur – praktisch deel bij boksschool Verbon.

Uiterlijk een week voorafgaande aan de SR-dag wordt een agenda van de vergadering verzonden.

 

Namens de SR/J-cie teken ik met vriendelijke groeten en graag tot ziens op zaterdag 24 januari te Utrecht.

Tom de Raad