SPELREGELS BOKSERS EN TRAINERS IN 2013

Beste Sportvrienden,

Het is goed er nogmaals op te wijzen dat de volgende regels gelden vanaf 2013 met betrekking tot de status van wedstrijdbokser en trainer:

1. Wedstrijdboksers dienen te zijn gekeurd, lid te zijn van een vereniging (wordt een officieel besluit in de eerstkomende ALV) en dienen de licentie-fee te hebben betaald van € 60 (> 17 per 1-1-2013) of € 35 (< 17 jaar per 1-1-2013).2. Trainers in het bezit van een officieel diploma dienen jaarlijks een licentie-fee te betalen van € 20.Voor alle bovengenoemde te verrichten betalingen geldt dat geen factuur wordt gestuurd, maar dat het te betalen bedrag dient te worden overgemaakt op de bankrekening 46.59.59.253 ten name van de Nederlandse Boksbond. Met vriendelijke groet,Chris Moerkerken gedelegeerd bestuurder