SELECTIEPROCEDURE DAMES 2014 EK EN WK

Procedure voor kwalificatie voor- en uitzending EK en WK
1. Aanmelden
— Boksers welke geïnteresseerd zijn in deelname aan het EK en WK 2014, kunnen zich aan melden tot 21 maart voor het voorbereidingsprogramma t.b.v. opname als selectielid.
— Deze bokser stuurt een e-mail naar wco@boksen.nl; met vermelding van: Naam, geboortedatum, lidmaatschap dat jaar, het lidnummer, te boksen gewichtsklasse en huidige gewicht.
— De aanmelding wordt schriftelijk bevestigd naar de bokser en de vereniging.
— Aanmeldingen welke onvolledig zijn en of niet aan de aanmeldingsvoorwaarden voldoen worden afgewezen.
Voorwaarden voor aanmelding:
— Nederlandse nationaliteit
— Lid Nederlands Boksbond
— Keuring ondergaan MedCom arts.
— Sporttechnische eisen;
a. Gewicht mag niet meer dan 5% afwijken van de ingeschreven gewichtsklasse.
b. Voor de aanmelding heeft de (kick)bokser een reeks van 12 partijen gebokst.
2. Overeenkomst voorbereidingsprogramma en selectiecriteria
De bondscoach stelt in overleg met de bokser het voorbereidingsprogramma op. Hierin worden ontwikkeldoelstellingen, training- en wedstrijdprogramma en assessment methode en momenten opgenomen. Met ondertekening van het overeenkomst met het prestatie- en ontwikkeltraject, gaat de bokser akkoord met de inhoud hiervan en met de selectieprocedure. Na ondertekening door bokser, bondscoach en technisch directeur is de aanmelding en deelname van de bokser aan het volledige voorbereidingsprogramma en de assessments definitief.
3. Uitvoering voorbereidingsprogramma en assessment
De bondscoach/technische staf van de Boksbond beoordeelt de boksers die voor uitzending in aanmerking komen op basis van de punten in het Assessmentprofiel onder de koppen van:
— Technisch:
— Tactisch:
— Fysiek:
— Mentaal:
— Leefstijl:
Alleen boksers die deelnemen aan het volledige overeengekomen programma inclusief assessment momenten komen voor uitzending naar de evenementen uit de aanmelding in aanmerking.
Bij het laatste assessment wordt door de bondscoach een schriftelijke selectievoordracht opgesteld. Deze voordracht betreft de periode en het toernooi welke in “Aanmelding” van het overeengekomen programma is vastgelegd. Deze voordracht wordt onderbouwd met de rapportage van ontwikkelingen in het gevolgde voorbereidingstraject, en waar nodig de analyse van het toernooi en het deelnemersveld.
De voordracht wordt door de technisch directeur getoetst aan de selectieprocedure.
De technisch directeur boksen, welke de uiteindelijke selectie vaststelt, stelt dan aan de hand van deze toetsing de definitieve selectie samen.
Daar waar de selectieprocedure niet voorziet beslist de technisch directeur.
Bijzondere omstandigheden
In geval van ziekte of een blessure dient de bokser onmiddellijk de selectiearts van de Boksbond te raadplegen en de technisch directeur direct per mail te informeren.
Na consult van de Selectiearts, informeert de Selectiearts schriftelijk de technisch directeur wanneer de bokser weer wedstrijd fit kan zijn.
Na herstel wordt in overleg met de Selectiearts door de technisch directeur besloten welk herstel traject de boksers neemt en wanneer hij weer wedstrijdfit is.
Beroep en bezwaar
De beroep- en bezwaarprocedure van de Boksbond is van toepassing