Schema voor districtstrainingen in Zuid-Holland

Het district Zuid Holland gaat in samenwerking met Rotterdam Boxing centrale trainingen organiseren voor de aankomende periode.De eerste training staat gepland bij Van T Hof op donderdag 13 aug 18.00-19.15. Tijdens deze techniek training wordt ook het vochtverlies gemeten van iedere atleet. Na de training zal er een advies worden uitgebracht naar iedere bokser over de hoeveelheid vocht die ze tot zich moeten nemen voor, tijdens en na de training/wedstrijd. Dit wordt gedaan door de specialisten van Rotterdam Topsport.
Aansluitend is er een workshop over sportvoeding van 20.00-21.00 uur.
Verdere data zijn:
zaterdag 5 september 13.00-15.00 uur Teus de Kruyf
zaterdag 24 oktober  13.00- 15.00 uur BV Crooswijk
zaterdag 14 november 13.00-15.00 uur Leons Gym
zaterdag 5 december  13.00-15.00 uur Mesa sport
Met vriendelijke groet,
Ton Dunk