SCHEIDSRECHTERS EN JURYLEDEN HANDHAVEN REGELS STRIKT

Beste trainers en coaches,

De scheidsrechterscommissie geeft aan om de regels strenger toe te passen.
Ter verduidelijking geeft de commissie hieronder, wellicht ter overvloede, een korte samenvatting van de wijze waarop er rond de ring moet worden gewerkt.

Bokser moeten in het bezit zijn van een geldig wedstrijd boekje met een keuring voor dat jaar.
Kleding + bokskap moet in de kleur van de hoek waarin de deelnemer bokst.
Boksers mogen geen rode of rose gebitsbeschermer in tijdens de wedstrijd.
Bokser moeten gladgeschoren zijn. Een snor of (stoppel)baard is niet toegestaan.
Heeft een deelnemer lang haar dan moet voordat de kap opgezet wordt dit in een haarnetje.
Een bokser mag tijdens de wedstrijd geen piercings of sieraden in hebben.
(ook als na de wedstrijd de kap er af gaat en blijk toch een oorbel aanwezig te zijn
zal dit leiden tot diskwalificatie)
Wanneer een bokser een bloedneus heeft moet dit niet met dezelfde handdoek verschoond
worden als de handdoek waarmee de vloer en bokser wordt afgedroogd.
(dit is niet hygiënisch en slecht voor uitstraling van de boks sport gebruik hier voor een klein gasten doekje)
Als een bokser neer gaat mag alleen de ringarts de ring betreden of er moet door de
scheidsrechter of ringarts om uw hulp gevraagd worden.
Zorg dat uw bokser altijd op tijd klaar is voor zijn wedstrijd
Haal na de wedstrijd alle boekjes weer op bij de jurytafel.
De handschoenen worden voor het betreden van de ring aangetrokken
De kap wordt in de ring opgedaan nadat de bokser is aangekondigd.
Na de wedstrijd gaan de kap en handschoenen in de hoek af en zal de scheidsrechter voor de wedstrijduitslag de bandages controleren.
Trainers / begeleiders / hulptrainers zijn verplicht een sporttenue te dragen.
Trainers zijn verplicht de trainer-badge zichtbaar te dragen
Het is verboden voor alle personen die een bokser begeleiden een hoofddeksel te dragen aan de ring.

Fred Cohen