Richtlijnen en instructies voor cursisten TR/C

Ter info: deelname cursisten Tr/C aan wedstrijden.

Naar ik begreep was er afgelopen zaterdag in Breda wat commotie over het wel of niet gecertificeerd zijn van trainer/coaches. Vooropgesteld dient de trainer/coach zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals bepaald in het wedstrijdreglement en dient hij of zij altijd zijn badge zichtbaar te dragen. Verder verwijs ik naar de trainerslijst welke is terug te vinden op onze website.

Afgelopen zaterdag is er nieuwe trainer/coach opleiding gestart met 22 cursisten. Deze cursisten willen wij graag meer ervaring op laten doen en we doen hierbij weer het verzoek om hun toe te laten in de ring. Het navolgende spraken wij hierover af.

–       Voorafgaand dient de aspirant trainer/coach zich bekend te maken en formeel toestemming te vragen bij de supervisor

–       De aspirant trainer/coach dient zicht te kleden conform het wedstrijdreglement

–       De aspirant trainer/coach dient zich te allen tijde te laten vergezellen door een trainer/coach met een geldige licentie.

Vertrouwende hiermede meer duidelijkheid te hebben gegeven en rekenend op jullie medewerking.

René Braad

Voorzitter cie opleidingen Nederlandse Boksbond