Na een proefperiode zijn de ‘gradueringsexamens’ terug. Deze werden al in het midden van de 90’er jaren van de vorige eeuw gehouden. Na een grondige ‘revisie’ in 2012 door Eduard van Uffelen, John Kenbeek en Dennis Arts worden deze gradueringen, vergelijkbaar met de banden in de judosport, weer opnieuw aangeboden.

Na een proefperiode van ruim 6 maanden waarin de nieuwe examens werden aangeboden, is e.e.a. nu formeel. Wat die gradueringen, inclusief warming-up, inhouden en hoe de examens worden gehouden, kunt u in de bijlagen hieronder vinden.

Wanneer, waar en door wie?

Wanneer:                    Maximaal 2 x per district per jaar

Waar:                          per district

Organisatie:                Districtscommissie (eventueel i.s.m. een vereniging)

Maximaal:                   Per examen maximaal 30 kandidaten

Examencommissie:    Twee DTC leden + een trainer van de gastgevende vereniging

Kosten:                         Per kandidaat € 15,00

Procedure

AanvraagVereniging vraagt datum aan bij de districtscommissie.

De districtscommissie coördineert de ontvangen aanvragen in de regio en stelt een datum (en locatie) vast.

De districtscommissie legt de datum en locatie vast bij het bondsbureau middels mail.

Opgeven kandidatenDe verenigingen geven aan het bondsbureau de kandidaat deelnemers op; deze dienen al lid te zijn van de Boksbond. Onder opgave van de naam wordt ook opgegeven voor welk diploma betrokkene examen wil doen.
Uiterste datumOpgeven voor gradueringsexamens kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de examendatum. Daarna is de opgave definitief en moet het examengeld altijd worden betaald, ook indien alsnog niet wordt deelgenomen.
Acties bondsbureau1.    Het bondsbureau zorgt voor publicatie van datum en locatie van de examens op de website van de Boksbond en middels mail aan deelnemende verenigingen

2.    Deelnemende verenigingen ontvangen per mail een factuur voor het examengeld

3.    De diploma’s worden door het bondsbureau vooraf bedrukt met de naam van de deelnemer, alsmede datum en plaats van de examens

4.    De voorbedrukte diploma’s worden per post aan de organisatie gestuurd

5.    Een lijst van de deelnemers wordt per mail aan de districtscommissie gestuurd

Examencommissie1.    De examencommissie zorgt er voor dat de door het bondsbureau gezonden lijst met deelnemers wordt ingevuld en geretourneerd

2.    De diploma’s worden ondertekend en – indien de kandidaat is geslaagd – na het examen uitgereikt met het bijhorende handschoentje

RegistratieDe door de examencommissie ingevulde lijst wordt nadien verwerkt in de leden- of subadministratie.

GE01-inleiding

GE02-warming up

GE03-1e graad GEEL

GE04-2e graad ORANJE

GE05-3e graad GROEN

GE06-4e graad BLAUW

GE07-5e graad BRUIN

GE08-6e graad ZWART.