Recreatieboksen

Hoewel de leek het niet zou denken, wordt de bokssport door vrouwen en mannen in grote getale beoefend. Een klein deel daarvan is actief bij door de NBB erkende verenigingen. De jongste recreatiebokser is 9 jaar; de oudste is ruim over de 70 jaar!

Sommigen zien de recreatiesport als opstapje naar de wedstrijdsport, maar het merendeel wil gewoon “lekker bezig zijn”. Ook willen veel recreatieboksers iets aan zelfverdediging doen. Veel mensen in overheidsdienst (politie, krijgsmacht) beoefenen de bokssport.

Kijk eens naar ‘Graduatie examens’. Hier kun je zien wat voor examens er zijn en wat je moet kunnen. Er worden graduatie examens door het hele land gehouden bij de boksverenigingen dus houd het in de gaten.