Recordopkomst voor lymfklierkanker

Het White Collar Boxing Event heeft een recordbedrag van 72.148 euro opgebracht voor Lymph&Co, een stichting die zich inzet tegen lymfklierkanker. Achttien Rotterdamse ondernemers hebben dit bedrag bijeen gebokst.

Na maanden van voorbereiding betraden ze vrijdag 6 april onder toeziend oog van prins Bernhard jr. de ring. Het geld werd op verschillende manieren bij elkaar gebracht. De boksers konden worden gesponsord met een donatie, maar er was ook een veiling.

“Ik ben zo blij met de opbrengst”, zegt Marichelle de Jong, oprichtster van White Collar Boxing Nederland. “De vechtlust van deze amateurboksers staat symbool voor het gevecht dat duizenden Nederlanders dagelijks leveren tegen lymfklierkanker.”

Ongeveer een op de vijftig mensen krijgen die diagnose. Dat zijn alleen in Nederland al vierduizend nieuwe patiënten per jaar en dit aantal neemt toe.