Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF in 2017 een onafhankelijke commissie
van drie leden ingesteld, om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de
sport. De Onderzoekscommissie heeft zich in maart en april op deze opdracht voorbereid en is op
15 mei 2017 met haar werk begonnen. De Onderzoekscommissie kreeg als taak inzicht te geven
in omvang en aard van de problematiek. Voorts moest de Onderzoekscommissie aanbevelingen
doen waarmee NOC*NSF, sportbonden en verenigingen de aanpak van het probleem zouden kunnen
verbeteren.
Bijgaand het volledige rapport van de commissie:

Downloaden (PDF, 1.5MB)