Prestatie-eisen voor kwalificatie Olympische Spelen

De prestatie eisen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen zijn: Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de Internationale Federatie (AIBA).en

Voldoen aan de door NOC*NSF uitgewerkte Algemene Uitgangspunten, voorwaarden en Reglement voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen, zie site www.nocnsf.nl/rio2016.

en

Voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld na overleg met de Nederlandse Boks Bond (NBB).

Specifiek

Vrouwen IF internationaal kwalificatiesysteem:

Laag 1: top 4 AIBA Women’s World Boxing Championships 2016

Laag 2: top 2 European Continental Olympic Qualifying Competition 2016

Prestatie-eis NL:

Volledig overnemen IF systeem

Mannen IF internationaal kwalificatiesysteem:

Laag 1: top 1-2 WSB Individual Ranking 2014/2015 (regular season)

Laag 2: top 2 APB World Ranking 1st cycle in 2016

Laag 3: top 1 (91kg/+91kg)/top 2 (49kg/52kg)/top 3 AIBA WK 2015

Laag 4: top 3 European Continental Olympic Qualifying Competition 2016

Laag 5: top 1 (91kg/+91kg)-top 3 APB/WSB Olympic Qualifying Event 2016

Laag 6: top 1 (91kg/+91kg)/ top 2 (46-49kg)/top 5 (overige klassen) Final AOB World Olympic Qualifying Event

Prestatie-eis NL:

Laag 1 t/m 5 overnemen IF eis

Laag 6: overnemen IF eis, maar met aanvullende eis:

top 16 AIBA World Boxing Championships 2015 of

top * (zie opmerkingen) European Continental Olympic Qualifying Competition 2016

 

2 van 3 NOC*NSF sjabloon normen en limieten Olympische Spelen Rio 2016 – versie 1, juli 2015

Evenementen en momenten voor kwalificatie Vrouwen:

– AIBA Women’s World Boxing Championships februari 2016

– AIBA European Continental Olympic Qualifying Competition 2016 (tbc)

Mannen:

– WSB Individuele ranking 2014/2015 (regular season) maart 2015

– APB World Ranking 1st cycle in 2015, september 2015

– AIBA World Boxing Championships 5 – 18 oktober 2015, Doha Qatar

– AIBA Women’s World Boxing Championships februari 2016 (tbc)

– AIBA European Continental Olympic Qualifying Competition 2016 (tbc)

– APB / WSB Olympic Qualifying Event mei 2016 (tbc)

– Final AOB World Olympic Qualifying Event juni 2016 (tbc)

Opmerkingen Met verwijzing naar de Algemene Uitgangspunten, voorwaarden en Reglement voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen worden onder ‘ALGEMEEN’ een aantal praktische items speciaal opgenomen in dit sjabloon.

Voor het complete document wordt verwezen naar de site www.nocnsf.nl/rio2016.

ALGEMEEN:

Betrokkenheid topsporters en bondscoaches:

– De betrokkenheid van topsporters en bondscoaches bij het integrale proces van het opstellen van de prestatie-eisen en intern selectiebeleid is door de NBB

aangetoond met een verslag, dat in bezit is van NOC*NSF.

Representativiteit evenementen:

– In dit sjabloon worden evenementen aangewezen waarop aan de prestatie-eisen kan worden voldaan. Aan deze evenementen wordt steeds de eis gesteld dat zij representatief zijn. Dat wil zeggen dat het deelnemersveld en de geleverde competitie zodanig dienen te zijn, dat de geleverde prestaties van de Nederlandse kandidaat werkelijk een bewijs vormen voor een redelijke kans op top 8, zie blz. 8 en 9 Algemene Uitgangspunten.

Geschoonde eindrangschikking IF kwalificatiesysteem:

– Indien van toepassing, wordt – om het objectieve niveau van de prestaties te bepalen – gebruik gemaakt van een ‘geschoonde eindrangschikking’, die wordt gerelateerd aan het aantal deelnemers per land per sport of discipline tijdens de Olympische Spelen, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.

– Ook kan gebruik gemaakt worden van een ‘geschoonde eindrangschikking’ die gerelateerd is aan het aantal reeds kwalificeerden voor de Olympische Spelen. In het IF kwalificatiesysteem is terug te vinden of deze wijze van schonen wordt toegepast, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.

Interne selectieprocedure:

– Indien meer topsporters aan de prestatie-eisen hebben voldaan en voor uitzending in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, is de interne selectieprocedure van de NBB van toepassing op basis waarvan de NBB tot een voordracht voor uitzending komt. Deze interne selectieprocedure wordt, indien van toepassing door de NBB schriftelijk vastgelegd.

 

SPORTSPECIFIEK:
IF kwalificatiesysteem:
– Aan de in het Nederlands vertaalde tekst van het IF kwalificatiesysteem, die is
opgenomen in dit sjabloon, kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse tekst, prevaleert de Engelse tekst. De van toepassing zijnde Engelse tekst is te vinden op de website van de IF, www.aiba.org, of
www.nocnsf.nl/rio2016.
Prestatie-eis NL:
– * De prestatie-eis NL tijdens de European Continental Olympic Qualifying Competition 2016 wordt bepaald zodra het definitieve deelnemersveld aan dit evenement bekend is.
Evenementen en momenten voor kwalificatie
– Bij de totstandkoming van dit sjabloon is er nog onvoldoende duidelijkheid over
de internationale wedstrijdkalender in 2015 en 2016. Op het moment dat
gegevens bekend zijn over de kwalificatie-evenementen, worden deze gegevens aan dit sjabloon toegevoegd in overleg met en op initiatief van de NBB.