Presentatie onderzoek naar topsporter en anti-dopingbeleid

 Op 21 Juli 2015 heeft de Dopingautoriteit tijdens een Persbijeenkomst in Nieuwegein de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 2014-2015’. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Utrecht en TNO/NIPO.

Het uitgevoerde onderzoek kende twee doelstellingen, namelijk 1. Het verzamelen van betrouwbare gegevens over het (bewuste) dopinggebruik in de Nederlandse topsport, en 2. Het (opnieuw) in beeld brengen van de kennis die topsporters hebben van het anti-dopingbeleid, en van hun meningen daarover.

Voor het onderzoek zijn 3.830 topsporters benaderd. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst naar vier verschillende subgroepen, namelijk 1. Sporters die van NOC*NSF een topsportstatus gekregen hebben, 2. Wielrenners, 3. Atleten, en 4. Overige topsporters.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier:

http://www.dopingautoriteit.nl/media/files/2015/Topsportonderzoek_doping_2015-07-21_DEF.pdf

 

 

 

 

 

 

NIET VOOR PUBLICATIE:

 

Nadere informatie over dit bericht kunt u krijgen bij de directeur van de Dopingautoriteit, Herman Ram, H.Ram@dopingautoriteit.nl, tel. 010-2010154 of 06-22669194.