Peter Bonthuis lid van reglementencommissie van het Instituut Sport Rechtspraak

Peter Bonthuis, directeur van de Nederlandse Boksbond, is per 15 juli 2015, met instemming van het bestuur van de Boksbond, benoemd tot lid van de Reglementencommissie van het Instituut Sport Rechtspraak. Deze commissie is nu als volgt samengesteld: Hetere Frima (NL Sporter), Jaap Wals (KNGU), Leon Vervoort (NBiljartB), Frank Berteling (NBasketbalB) en Peter Bonthuis(NBoksB)