Organogram van boksbond op pagina organisatie van de website

Eén van de doelstellingen van het Bestuur van de Boksbond is om een zo transparant mogelijk beleid uit te voeren en deorganisatie zo inzichtelijk mogelijk te laten zijn. Op de pagina organisatie van de boksbondpresenteren we het ‘Organogram’ zoals dat tijdens de laatste vergadering van het Hoofdbestuur is vastgesteld.
Ook U kunt mede het beleid bepalen van de Boksbond. Voor verschillende commissies worden kandidaten gezocht die  daadwerkelijk mee willen helpen de Bond verder te brengen.
Wij zullen binnenkort via deze website aangeven voor welke Commissies/Werkgroepen wij ondersteuning zoeken.
Hoofdbestuur van de Boksbond