Oproep nationale boksdag 2019

Onderwerp: Nationale boksdag 2019

Aan onze leden

De Nederlandse Boksbond wil de bokssport in 2019 op een positieve manier nadrukkelijk gaan promoten. We willen Nederland willen laten zien én ervaren dat boksen voor iedereen leuk is om te doen. Ongeacht je ambitie, afkomst en leeftijd. Van gewoon lekker je hoofd leegmaken tijdens een training tot deelname aan de wedstrijdsport. Dat alles willen we gaan doen tijdens de Nationale Boksdag 2019.

 

Samenleving enthousiasmeren voor het boksen

Het belangrijkste doel van deze dag is om jong en oud zoveel mogelijk voor de bokssport te enthousiasmeren. En dat in de volle breedte. We willen laten zien dat boksen in een professionele en veilige omgeving door alle groepen in onze samenleving beoefend kan worden.

 

Onze leden bepalen het succes

De Nationale Boksdag kan alleen een succes worden als zoveel mogelijk aangesloten en erkende leden deze campagne ondersteunen en hieraan meewerken. Op een nog te bepalen datum in 2019 willen we daarom alle leden vragen om die dag de deuren open te zetten voor iedereen die graag eens een boksschool of –vereniging wil bezoeken. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen in jullie omgeving, dorp of stad op een laagdrempelige wijze kennis maken met de bokssport. En wie weet zelfs lid worden. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld demo’s verzorgen en laten zien op welke manier er wordt getraind. Maar ook wat de meerwaarde is van een de door de Boksbond erkende boksschool t.o.v. overige aanbieders van boksen. Denk hierbij aan kennis en kunde van de bokssport, verantwoorde trainingsvormen en een veilig sportklimaat.

 

Ondersteuning vanuit de Bond

Vanuit de Boksbond worden erkende leden die deelnemen aan de Nationale Boksdag publicitair maximaal ondersteund. Zo worden onder andere promotiepakketten met posters en persberichten voor lokale media kosteloos beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt vanuit de Bond bij de landelijke media om aandacht voor de Nationale Boksdag gevraagd.

 

Samen vormgeven

Uiteraard willen we deze dag graag samen met jullie vormgeven. Maar allereerst is het belangrijk om te horen of jullie aan deze dag deel willen nemen. Want zonder voldoende deelnemers heeft het organiseren van een Nationale Boksdag weinig zin.

 

Wat we verder graag willen weten:

  • Meest ideale tijd en dag om de Nationale Boksdag te organiseren (voorjaar, najaar, welke maand, zaterdag, zondag).
  • Ideeën met betrekking tot de invulling van deze dag.
  • Ideeën met betrekking tot de promotie van de dag (b.v. lokale promotie in de eigen omgeving).
  • Overige input met betrekking tot jullie gedachten over deze dag.

 

Willen jullie voor 5 januari 2019 aangeven of jullie boksschool of vereniging aan deze dag wil deelnemen en wat jullie voorkeuren en ideeën zijn. Ook als jullie niet kunnen of willen deelnemen horen we dat graag. Het is fijn als hierbij ook de reden wordt genoemd.

 

Jullie aanmelding of reactie graag mailen naar

Info@boksen.nl met als onderwerp: Nationale Boksdag 2019

 

Alvast bedankt!

Namens projectgroep Nationale Boksdag 2019

 

Alex van Klooster/ John Bersch