Oproep leden kascommissie Boksbond

In de laatste ALV is besloten een kascommissie in te stellen ter controle van de jaarcijfers 2013. In dit kader zoekt het bestuur kandidaten die bij voorkeur enig financieel inzicht hebben en/of ervaring met de werkzaamheden van een kascommissie. Maar bovenal een dosis gezond verstand bezitten. De werkzaamheden zijn beperkt, naar schatting één dag(deel), en moeten uiterlijk september 2014 plaatsvinden. Heb je interesse, meld je dan via een mailtje naar directeur@boksen.nl en wij nemen vervolgens contact met je op.

Namens het bestuur van de Boksbond,

Rob van de Watering
Penningmeester