Onderzoek: Wat wilt u terug voor het lidmaatschap?

Beste leden,

Wilt u invloed hebben op uw lidmaatschap?
U ontvangt deze uitnodiging omdat u als lid bent ingeschreven bij de Nederlandse Boksbond. Lid worden is voor de meeste boksers gratis. Hoe meer leden hoe beter dat is voor de bokssport en de Boksbond. Maar wat wilt u daarvoor terug? Om rekening te kunnen houden met uw wensen en behoeften nodigen wij u uit voor een ontwerpsessie. Binnen zo’n ontwerpsessie kunt u uw ideale lidmaatschap ontwerpen.

Voor wie is de ontwerpsessie bedoeld?
De ontwerpsessie is bedoeld voor recreatieve boksers. U bent een recreatieve boksers wanneer u niet deelneemt aan wedstrijdboksen.

Voor wie is de ontwerpsessie niet bedoeld?
Deze uitnodiging is niet bedoeld voor wedstrijdboksers en trainers en bestuursleden van een boksclub, -vereniging of school. Boksclubs, -verenigingen en –scholen ontvangen een aparte uitnodiging.

Hoe meld ik mij aan?
Om deel te nemen stuurt u een e-mail t.a.v. Hin Wong naar hinxianwschool@gmail.com of belt u naar 06 430 500 93. U kunt zich 3 dagen vóór de ontwerpsessie plaatsvindt inschrijven. U ontvangt na uw e-mail of het gesprek een mail ter bevestiging

Hoe ziet de ontwerpsessie eruit?
Een ontwerpsessie:
• Bestaat uit een groep van minimaal 6 en maximaal 11 personen.
• Duurt maximaal 5 uur. Het kan voorkomen dat dit korter is.
• Wordt met een videocamera opgenomen voor analyse. De opnamen worden niet langer bewaart dan 3 maanden en daarna vernietigd. Zie voor meer over privacy de bijlage ‘Privacyverklaring’.
Wat gebeurt er met mijn insteek?
Het door u ontworpen lidmaatschap wordt in delen ontleed en aangeboden in een enquête. Deze enquête zal aan de bij de Boksbond ingeschreven individuele leden worden aangeboden. Op basis van de resultaten uit de enquête en de ontwerpsessies wordt advies gegeven aan de Boksbond over de invulling van het lidmaatschap.
Uw inzet heeft invloed op hoe het lidmaatschap er in de toekomst uit zal zien voor uzelf en uw medeleden.

Waar en wanneer vinden de ontwerpsessies plaats?
Er worden twee ontwerpsessies georganiseerd. Een in Nijmegen en een in Den Haag. Bij onvoldoende aanmeldingen volgen nieuwe datums.
Locatie Nijmegen (Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Datum: vrijdag 7 september in ruimte F1.40
Adres: Laan van Scheut 10
Postcode: 6525 EM Nijmegen
Tijden: 11.00 – 16.00 uur
Bereikbaarheid en parkeren (gratis bij de HAN): Zie bijlage ‘Bereikbaarheid en parkeren’.

Locatie Den Haag (het bondsbureau van de Boksbond: de BONDcenter)
Datum: vrijdag 31 augustus
Adres: Koninginnegracht 8
Postcode: 2514 AA Den Haag
Tijden: 12.00 – 17.00 uur
Bereikbaarheid en parkeren: Zie bijlage ‘Bereikbaarheid en parkeren’.

Kan het zijn dat de ontwerpsessie (voor mij) niet door gaat?
Bij minder dan 6 aanmeldingen volgt een annulering. Bij meer dan 11 personen volgt een loting. In beide gevallen ontvangen de ingeschreven personen 3 dagen vóór de ontwerpsessie plaatsvindt bericht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen naar onderstaande nummer.

Met sportieve groet; namens de Nederlandse Boksbond,
Hin Xian Wong

T. 06 430 500 93
E. hinxianwschool@gmail.com

Downloaden (DOCX, Onbekend)

Downloaden (DOCX, 14KB)