Onderzoek naar kaakklachten bij vechtsportbeoefenaars.

Geachte heer/mevrouw,

Middels deze mail wil ik u informeren over een onderzoek naar kaakklachten bij vechtsportbeoefenaars, dat uitgevoerd wordt omtrent het masteronderzoek voor de studie Tandheelkunde te Amsterdam.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een studente van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en valt niet onder de Wet Medische Wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

Het doel van dit onderzoek is om te kijken in hoeverre kaakklachten bij vechtsportbeoefenaars voorkomen en of er risicofactoren zijn voor het bestaan van deze klachten. Denk hierbij onder andere aan stress, trainingsuren, soort vechtsport en niveau van de sporter.

Onze verwachting is ook dat bij vechtsporters, waarbij direct contact met kaak en het hoofd voorkomt, eerder kaakklachten voorkomen. Bij de vechtsporten die onder de JBN vallen verwachten wij dat kaakklachten even vaak voorkomen als bij de algemene bevolking en dat er dezelfde oorzaken aanwijsbaar zullen zijn, zoals tandenknarsen, klemmen en stress.

Uiteindelijk zal er meer inzicht verkregen worden in de prevalentie en oorzaken van kaakklachten bij vechtsporters.

 

Dit onderzoek bestaat uit het invullen van een digitale (anonieme) vragenlijst van 15 vragen, hetgeen ongeveer 10 minuten in beslag zal nemen. Het betreft vragen met algemene informatie over de training en verder een aantal vragen over pijnklachten in het kauwstelsel.

Mensen komen in aanmerking wanneer zij > 18 jaar zijn en een vechtsport beoefenen. We vragen alle vechtsportbeoefenaars die lid zijn van uw sportschool om deel te nemen aan dit onderzoek, zodat wij de diverse vechtsporten met elkaar kunnen vergelijken. De onderzoeksgegevens zullen los van de persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en alleen voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden.

Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten en wordt geopend zodra u het volgende internetadres boven in de balk van uw browser typt:

https://www.formdesk.com/vuamsterdam/kaakklachten-vechtsport

Mijn vraag is of u bereid bent mee te werken aan het onderzoek door het invullen van de digitale vragenlijst.

De privacy van uw persoonsgegevens zal gewaarborgd blijven, daar ik verder geen inzicht in krijg.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen ben ik uiteraard per mail bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Ginger Bousché

E: g.bousche@student.acta.nl

Begeleiding:  Dr. M.K.A van Selms, Prof. Dr. F. Lobbezoo

ACTA I Afdeling Mondgezondheidswetenschappen, Sectie Orale Kinesiologie 

Gustav Mahlerlaan 3004 I 1081 LA Amsterdam I 020-59 80245