Officiële agenda voor ALV in Maastricht met notulen vorig jaar

In voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 16 juni in het MECC Maastricht bijgaand de officiële agenda en de notulen van vorig jaar.

 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BOKSBOND

Locatie:            MECC, Forum 100 te 6229 GT MAASTRICHT

Tijdstip:           13.00 uur – 15.00 uur

 

AGENDAPUNTEN

 • Opening door de voorzitter,

 

 • Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d.20 mei 2017

 

 • Vacatures Bondsbestuur
  1. Afscheid Ronald Blom en Julia Hallie.
  2. Benoemingen Peter van Veen (vice-voorzitter), Jessica Belder (penningmeester), John Bersch (lid), Hans de Bruijn (lid), en Abdillah el Ballouti (secretaris).
 • Presentatie jaarverslag 2017/2018

 

 • Financieel verslag 2017 en accountantsverklaring
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen décharge aan het Bondsbestuur

 

 • Goedkeuring begroting 2018

 

 • Voorstellen Bondsbestuur
 1. Benoeming Ronald Blom en Chris Dijkstra tot lid van verdiensten

 

 • Jaarverslagen Commissies
  1. Rondje langs de districtsvoorzitters
  2. Medische Commissie
  3. Commissie Opleidingen
  4. Commissie W&E
  5. Commissie Scheidsrechters/Juryleden

 

 • Update Missie en Visie van het Bondsbestuur (Jaarplannen t/m 2020)
 1. Doorkijk naar de toekomst (Gert-Jan Lammens)
 2. Communicatie naar de leden (John Bersch)

 

 • Rondvraag en sluiting

Dringend verzoek aan alle verenigingen om al haar leden op te geven

 

Bijgaand de notulen van 20 mei 2017.

Downloaden (DOCX, 18KB)