Nogmaals oproep voor nationale jeugddag op 24 april bij Boxing A’80

Geachte Verenigingsbesturen / Beste Trainers,

Graag willen wij , middels dit bericht, u er nogmaals op attenderen dat er op zondag 24 april as. in Amersfoort een evenement gaat plaatsvinden waarbij onze jeugdige boksers vol aan de bak kunnen.

Wij geven u hierbij nog enige details;

Het jeugdboksen , voorheen aspirantenboksen genaamd, staat open voor deelname van boksers in de leeftijdsklasse;

–          10  t/m 12 jarige :  Scholieren.

Om deze scholieren op een laagdrempelige manier kennis te doen laten maken met onze wedstrijdsport, is er binnen de WenE commissie afgesproken dat het in bezit hebben van een staartkaart/wedstrijdboekje geen absolute must is.

Wel dienen zij als NBB-leden geregistreerd te staan.

De partijtjes tussen deze boksertjes , waarbij het enthousiasme en beginnende technische vaardigheden centraal zullen staan, duren 3 ronden van 1 minuut.

Er zal, na afloop van de partij, geen uitslag volgen.

–            13 t/m 15 jarige : Cadetten.

Boksers in deze leeftijdsklasse zijn veelal wat verder in hun bokssport ontwikkeling.  Zij dienen wel de beschikking te hebben over een startkaart / startboekje.

Deze zijn bij ons Bondcenter in Den Haag te betrekken.

In deze leeftijdsklasse worden 3 ronden van 1 1/2minuut gebokst en wordt de uitslag aangetekend in het wedstrijdboekje / startkaart.

Het programma op 24 april as. ziet er als volgt uit:

-10:00uur   inloop van de boksers. mogelijkheid tot weging, dokter aanwezig.

-11:30uur   matchmaking door DTC-leden in samenspraak met de trainers.

-13:00uur  Aanvang van de wedstrijden.

Vanuit een aantal verenigingen hebben wij al toezeggingen om met boksers aanwezig te zullen zijn ,  mogen ontvangen .

Aan  die verenigingen, die nog niet eerder gereageerd hebben, hierbij het verzoek om toch vooral op 24 april as. in Amersfoort aanwezig te zijn.

Onze jeugdige leden komen jammer genoeg (te) weinig ‘aan de bak’  en wij bieden u graag de gelegenheid hierin verandering aan te brengen.

De toegang op 24 april as. is geheel gratis en wij verwachten dan ook veel familieleden op dit festijn.

Graag zien wij u  bij onze gastheer  Boxing A’80,   Kleine Koppel 39, Amersfoort.

Met groeten.

Tom de Raad

NBB WenE commissie