Nogmaals aandacht procedure deelname aan bokswedstrijden in het buitenland.

Deelname aan bokswedstrijden in het buitenland.

Graag willen we alle verenigingen die internationaal boksen en de voor die betreffende verenigingen verantwoordelijke coaches nogmaals wijzen op de NBB regelgeving m.b.t deelname aan wedstrijden in het buitenland.
Er zijn landen die niet naar papieren vragen, desondanks is de afspraak dat altijd een PV en een medisch PV ingevuld worden ivm het vastleggen van de wedstrijdgegevens door de NBB.

  • Er dient altijd een aanvraag ingediend te worden bij de NBB wanneer men wil deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de vereniging een set wedstrijdpapieren bestaande uit Verlofbewijs Buitenland, Medisch Proces verbaal en een Proces Verbaal.
  • De vereniging/coach draagt zorg deze verlofpapieren mee te nemen naar het buitenland en de vergunning af te geven aan de organisatie aldaar. Hij checkt vooraf ook of de deelnemers NBB lid zijn en over geldige startboekje beschikken met jaarkeuring.
  • De verantwoordelijke coach draagt zorg dat het medisch proces verbaal buitenland wordt afgegeven aan de ringarts en neemt dat na de wedstrijd weer ingevuld en ondertekent in.
  • De verantwoordelijk coach draagt zorg voor de invulling van de wedstrijd resultaten van de deelnemers ( inclusief de NBB lidmaatschap en club nummers) op het NBB proces verbaal Buitenland, en stuurt dit na thuis komst samen met het ingevulde medisch proces verbaal naar de NBB.
  • Uitzondering 1: Internationale toernooien, interlands, NRW Liga wedstrijden van het Windmill team en WSB wedstrijden waarvoor door de NBB wordt ingeschreven .Hiervan loopt de aanvraag centraal en zorgt de teamleider voor de invulling van de hem toegezonden wedstrijddocumenten.
  • Uitzondering 2: 1e Duitse Bundesliga , hiervoor verstrekt de NBB een vergunning voor een heel seizoen waarvoor het buitenlandse team aan de NBB een vergoeding verschuldigd is voor de vrijgave van de NL bokser.
  • Bij vragen , neem contact op met je district bestuurders.