NNK EN ZNK WORDEN IN NIEUWE A- EN B KLASSE GEBOKST

Een aantal maanden geleden is het besluit genomen om de Nieuwelingen en C klasse op te doen gaan in de B-klasse. Het NK wordt dus voor het eerst georganiseerd in een A en B klasse kampioenschap.

Het volgende aantal wedstrijden zijn van toepassing per klasse;

– A-klasse = plus 15 wedstrijden ( in de oude situatie dus B en A klasse )

– B-klasse = tot 15 wedstrijden ( in de oude situatie dus N en C klasse )

Tijdens de loting zal rekening worden gehouden met de prestatielijst van de ingeschreven boksers.

Zoals reeds eerder vermeld is deelname aan het NK alleen mogelijk, mits men deelneemt aan het Zuid Nederlands Kampioenschap (ZNK) of Noord Nederlands Kampioenschap (NNK). De inschrijving voor NNK en ZNK sluit 29 september. De eerste vier boksers per gewichtklasse in het kampioenschap plaatsen zich voor het NK in december.

Voor deelname aan het NK dient een B-klasse bokser minimaal 6 wedstrijden te hebben gebokst. Dispensatie volgt automatisch als men bij de eerste vier in zijn of haar gewicht eindigt.

Wellicht ten overvloede wordt vermeld. De alom bekende jaarlijkse contributie en licentie gelden voor Bokscholen, boksers en choaches moet voldaan zijn voor 1 oktober 2013 om überhaupt mee te kunnen doen aan het Noord of Zuid Nederlands Kampioenschap 2013 en of het NK 2013. Dit zal tijdens de loting worden gecontroleerd, bij geen tijdige betaling volgt automatisch uitsluiting.

Mocht het een ander onduidelijk zijn, dan kunt u mailen naar tdtopsport@boksen.nl

Met vriendelijke groet,

Louis Wijdenbosch