Nieuws over opleidingen

KSS2 assistent trainer/coach opleiding Nederlandse Boksbond
Na de enorme belangstelling voor de door het NOC*NSF gecertificeerde trainer/coach opleiding verzorgde de commissie opleidingen een intest ter bepaling van de eigen vaardigheid en conditie. Op zaterdag 6 september jl. startten 45 cursisten de KSS2, assistent trainer/coach opleiding in Rotterdam. De cursus welke 9 bijeenkomsten en 1 examen dag omvat zal in juni 2015 worden afgerond.

AIBA trainer/coach opleiding
Eind september zullen de eerste groep Nederlandse trainer/coach worden opgeleid als internationaal AIBA trainer/coach. Het betreft hier een groep trainer/coaches welke op voordracht van het bondsbestuur zijn geselecteerd. De geselecteerde trainer/coaches zijn door AIBA beoordeeld, helaas zijn er twee trainer/coaches afgewezen en is er van 7 trainer/coaches aanvullende informatie nodig. Na deze eerste cursus zal er op basis van inschrijving door elke gediplomeerde Nederlandse KSS3 trainer/coach met een geldige licentie kunnen worden ingeschreven. Uiteindelijke deelname zal worden bepaald door het AIBA opleidingscomité.

Scheidsrechters en jurylid opleiding Nederlandse Boksbond
In overleg met de scheidsrechterscommissie is besloten om dit jaar geen opleiding scheidsrechter/jurylid te starten. Door de recent gehouden opleiding zijn er voldoende scheidsrechters en juryleden en gezien het aantal wedstrijden wil de scheidsrechterscommissie deze groep voldoende wedstrijden kunnen aanbieden. In 2015 zal dit opnieuw worden beoordeeld en kan deze opleiding parallel aan de dan lopende KSS3 trainer/coach opleiding worden gegeven.