Nieuwe regels Full Contact Vechtsporten gelden niet voor Boksbond

Donderdag 5 maart is de “Eindrapportage regulering full contact vechtsporten” met de subtitel “Regulering vechtsport is samenspel” aan de tweede kamer aangeboden. Doel is om te komen tot een veilige, gereguleerde en goed georganiseerde full contact vechtsportsector. De full contact sector op dit moment blijkt niet in staat is om vele problemen (zwakke, onoverzichtelijke, versnipperende infrastructuur – geweldsincidenten en intimiderend gedrag op en rond vechtsportgala’s – onveiligheid van jeugdige beoefenaren bij stoten en trappen naar het hoofd) goed aan te pakken.
In dit rapport worden concrete maatregelen voorgesteld om de full contact vechtsportsector te reguleren n.l.:
1. Oprichten van een Vechtsport Autoriteit.
2. Ontwikkelen en implementeren van een keurmerk voor vechtsportscholen.
3. Samenstellen van een richtlijn voor vechtsportevenementen.
4. Ontwikkelen en implementeren van een licentiesysteem van stakeholders in de sector.
5. Stimuleren en faciliteren van lokaal beleid voor vechtsport.
6. Ontwikkelen en implementeren van maatregelen ter bevordering van de veiligheid van sporters.
Met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van maatregelen ter bevordering van de veiligheid van de sporters wordt het verbod op schoppen en/of stoten naar het hoofd tot 17 jaar voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om één lijn te trekken voor alle bonden en aanbieders van full contact vechtsport. Daar waar nu alle bonden hun eigen invulling geven op dit onderwerp.

De Boksbond heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport. NOC*NSF heeft verklaard dat de bokssport niet onder deze nieuwe maatregelen valt. Sommige media hebben ten onrechte aangenomen dat dit rapport betrekking zou hebben op de reguliere bokssport. Zoals aangegeven kent de full contact vechtsport sector geen eenduige regelgeving over het stoten en/of schoppen op het hoofd van jonge sporters tot 17 jaar. Hiervoor heeft de Boksbond in het verleden al de nodige maatregelen getroffen, namelijk het dragen van een bokskap.

In het rapport wordt gesproken over een ‘sporttak en sportbond overstijgend’ wedstrijdboekje zodat er een betere controle is op medische aspecten, tuchtrechtelijke sancties en wedstrijdervaring. De Boksbond heeft al eerder verklaard grote waarde te hechten aan de komst van een dergelijk wedstrijdboekje. Op dit punt wordt samenwerking en nadere afstemming gezocht met de full contact vechtsport sector, de komende tijd.