Nieuwe bokstechnische leiding Boksbond

Technische directeur van de Boksbond Louis Wijdenbosch heeft besloten zijn werkzaamheden voor de Boksbond per 1 september 2014 te beëindigen. NOC*NSF en CTO Papendal hebben de Boksbond gevraagd de bokstechnische inbreng voor het project in te vullen.

Op 1 september jl. is er op initiatief van de Boksbond een gesprek geweest met 12 bokstrainers. In dat gesprek is unaniem voorgesteld om Hennie van Bemmel te vragen deze taak voor zijn rekening te nemen. Tevens zijn Ton Dunk en André de Klerk gevraagd als secondanten op te treden. Dit geldt niet alleen voor het CTO-project op Papendal waar zal worden samengewerkt met coach Nigel Davies, maar voor het totale boksen. Het Bestuur van de Boksbond heeft e.e.a besloten in haar vergadering deze week en is bijzonder verheugd met deze uitkomst.