NIEUW NK REGLEMENT

Beste sportvrienden,

Het NK reglement 2012 is na veel discussie met veel betrokkenen klaar. Het is daarmee weer up-to-date. Het bestuur heeft het reglement goedgekeurd. Wij bedanken de reglementen-commissie voor het vele werk. Belangrijk punt voor alle betrokkenen: het reglement is altijd van toepassing, tenzij er formeel door het bestuur een wijzigingsbesluit is genomen.

Wij hopen hiermee weer een goede stap te hebben gezet in lijn met andere veranderingen en verbeteringen binnen het project “Boksbond Nieuwe Stijl”

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken.